Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Karriär på IVA

Som medarbetare på IVA får du bidra till att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling, till nytta för samhället. Du får också tilllgång till ett brett nationellt och internationellt nätverk, varierande arbetsuppgifter och stora möjligheter till personlig utveckling.

Foto: Christina on unsplash

IVA som arbetsgivare

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående arena för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som digitalisering, entreprenörskap, forskning och innovation, resurser och energi, samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och ungas intresse för teknik.

IVA tror på människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap. Vi bedriver en rad projekt och program, tar fram rapporter, kunskapsunderlag och policyförslag, och arrangerar öppna seminarier och möten över hela landet. 

På IVAs kansli arbetar idag runt 60 personer, som sitter i trivsamma historiska men nyrenoverade lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. 

Vad får du som medarbetare på IVA?

IVA vill vara en katalysator för omställning och som medarbetare ges du möjlighet att alltid vara i framkant inom ditt expertisområde. Våra medarbetare är vår främsta styrka och vårt fokus som arbetsgivare är att du trivs och gör framsteg. Vi vill ha ett holistiskt fokus där din utveckling, ditt välmående och dina bidrag till verksamheten utgör kärnan.

Genom strukturerad dialog mellan chef och medarbetare säkerställer ni att du vet vad som förväntas av dig, att du har det du behöver för att utvecklas och att dessa åtaganden följs upp kontinuerligt.

Vi satsar på vårt ledarskap eftersom vi vet att det är nyckeln till en bra arbetsmiljö, högt engagemang och trivsel på arbetsplatsen för alla våra medarbetare.  

Genom din anställning erbjuds du också ett generöst förmånspaket bestående av bland annat kollektivavtal och tjänstepension inklusive tillhörande försäkringar, friskvårdsbidrag, privat sjukvårdsförsäkring, många lediga dagar per år och en hög grad av flexibilitet.

Möjlighet till distansarbete i enlighet med företagets policy.

IVAs värderingar

IVA som organisation baserar sin verksamhet på vetenskaplighet och starka värderingar. Vi förväntar oss att IVAs medarbetare, ledamöter och partners ska föregå med gott exempel genom att agera i enlighet med våra värderingar.

Kvalitet: IVA identifierar och driver viktiga samhällsfrågor inom sitt verksamhetsområde. IVAs ställningstaganden vilar på vetenskaplig grund och tål granskning. Kvaliteten i vårt arbete säkerställs av hög kompetens och noggrannhet. IVAs budskap går att lita på.

Integritet: IVA är fristående och oberoende från särintressen. IVA låter sig inte påverkas av påtryckningar, och IVAs röst går inte att köpa. IVA agerar ansvarsfullt och överväger risker och etiska frågeställningar, undviker jävsförhållanden samt främjar individens rättigheter och samhällets bästa i sin verksamhet.

Mod: IVA är en kritisk och konstruktiv framtidsspanare som vågar problematisera och ifrågasätta. IVA driver förändring och inspirerar till modiga framtidsval. IVA tar ställning, kommer med tydliga slutsatser och utmanar beslutsfattare att omsätta rekommendationer i handling.

Uppförandekod - IVAs sätt att arbeta

IVAs rekryteringsprocess

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer att vi behandlar alla sökanden lika. Kompetenserna i annonsen är i fokus genom hela rekryteringsprocessen som består av urval, intervjuer samt beroende på roll ibland även en case-uppgift och tester. Innan erbjudande om anställning tar vi referenser och vissa tillsättningar samverkas även med våra fackliga parter. Alla sökanden får återkoppling, antingen via mejl eller muntligen.  

Vilka jobbar på IVA?

PÅ IVAs kansli arbetar runt 60 medarbetare i roller som projektledare, koordinatorer, kommunikatörer och ekonomer med att driva och kommunicera relevanta policy- och aktivitetsorienterade projekt som kan bidra positivt till Sveriges samhällsutveckling och konkurrenskraft. Se alla IVAs medarbetare. 

Många av IVAs ledamöter - beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning - deltar också mycket aktivt i IVAs verksamhet.

Lediga tjänster

Jessica Eripe

Jessica Eripe

HR

Verksamhetsstöd

Telefon: 0720 - 77 02 21