Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Studentråd

Studentrådet består av utvalda samhällsengagerade studenter som ges möjlighet att möta likasinnade och bidra till att forma morgondagens samhälle. Studentrådet bidrar med ett viktigt student- och doktorandperspektiv till många delar av IVAs verksamhet, och är en plats för att testa idéer, träna färdigheter och bygga nätverk.

Om Studentrådet

Medlemmar: 12 ingenjörs- och ekonomistudenter/doktorander från Sveriges universitet och högskolor samt studenter/doktorander från Sveriges lantbruksuniversitet.

Mandatperiod: Två år, nya medlemmar rekryteras årligen. 

Rekrytering och ansökan: Ansökan görs via Sveriges högskolor och universitet som nominerar kandidater till Studentrådet. Nomineringsperioden 2024 är öppen nu - kontakta ditt lärosäte för att få mer information om hur du som är student kan ansöka.

Interiör från bibliotek - svängd bokhylla med böcker

Gruppbild Studentrådet utomhus

IVAs Studentråd 

Ordf.   Beatrice Nyrot Ronsten, Linköpings Universitet (2022–24)
Vice ordf.  Attila Lundin, Chalmers Tekniska Högskola (2022–24)
John Bankefors, Uppsala universitet (2023-25)
Moa Hansson, Luleå Tekniska universitet (2023-25)
Clara Hernblom, Sveriges lantbruksuniversitet (2022–24)
David Hu, Kungliga tekniska högskolan (2023-25)
Sophia Lennartsson, Lunds universitet (2023-25)
Mahsan Rostamipour, Högskolan i Halmstad (2022–24)
Alva Sjunnesson, Luleå Tekniska Universitet (2022–24)
Matilda Svensson, Chalmers tekniska högskola (2023-25)
Reuben Vas, Uppsala universitet (2022–24)
Felicia Öberg, Karlstads universitet (2023-25)

Vad gör Studentrådet?

Hela Studentrådet samlas för minst fyra rådsmöten och en helgkonferens per termin.

Studentrådet bidrar också aktivt till många delar av IVAs verksamhet. Medlemmarna tillför ett viktigt student- och doktorandperspektiv som deltagare i exempelvis styr- och arbetsgrupper, i Akademikollegiet, i ledningsgrupperna för IVA Syd, IVA Nord, IVA Väst och IVA Öst, och i IVAs fyra övergripande temaråd; Kunskap i Världsklass, Framtidens Näringsliv, Klimat-Resurser-Energi och Människa-Teknik-Samhälle.

Studentrådet kan också arrangera egna aktiviteter, som seminarier och workshops, och driva mindre projekt.

Kopplat till Studentrådet finns ett mentorskapsprogram för att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och IVA-ledamöter eller representanter för företag som är medlemmar i IVAs Näringslivsråd.

Genomförda projekt

Toppkompetens

Just nu nu pågår stora satsningar på industrin i norra Sverige, vilket innebär att efterfrågan på kompetens är stor. Hur ser nuvarande och nyexaminerade studenter på alternativet att flytta till Norr- och Västerbottens län för att arbeta? Projekt som genomfördes under 2022

Kraftsamla för klimatet

I detta projekt arbetade Studentrådet med att få samtliga aktörer i samhället - företag, organisationer, myndigheter och individer, sistnämnda speciellt i sina arbetsroller, att utöva klimatledarskap. Projektgruppen samlade och bearbetade olika perspektiv på begreppet klimatledarskap.

En digital start på arbetslivet

Föreställ dig att du som student tar examen på Zoom. Några minuter senare loggar du in på Teams för att börja din allra första arbetsdag. Detta var verkligheten för många nyexaminerade studenter under pandemin. Hur upplever de nyexaminerade detta och hur skiljer sig den digitala arbetsplatsen från den fysiska? Detta ville Studentrådet ta reda på och skapade en guide med tips till arbetsgivare om den bästa digitala onboardingen.

Diversity for University

Hur ser lärosätena i Sverige på begreppet mångfald? Med projektet ville Studentrådet bredda synen om mångfald inom högre utbildning, som ofta tenderar att stanna vid genus och etnicitet. Genom att kartlägga lärosätenas mångfaldssatsningar, lyfta goda exempel och egna tankar arbetade Studentrådet för att inspirera lärosäten till fortsatt progressivt mångfaldsarbete. En viktig slutsats var att goda samarbeten mellan utbildningsnivåerna borgar för en bred rekrytering till högskolan.

Månadens Vera

Under 2018 och 2019 gjorde IVAs Studentråd ett antal intervjuer under rubriken #månadensvera. Syftet var att lyfta ingenjörskvinnor både i och utanför IVAs nätverk för att inspirera andra kvinnor till att välja en ingenjörsutbildning. Genom intervjuerna visades bredden på de möjligheter som en ingenjörsutbildning har att erbjuda.

Smart Landsbygd

Syftet med Studentrådets projekt Smart landsbygd var att förstå och sprida identifierade och gemensamma utmaningar som Sveriges kommuner har för att skapa förutsättningar för att kunna digitalisera den nationella landsbygden. Målet var att skapa debatt kring utmaningar som kopplar till teknikutveckling och digitalisering.

Studentrådet engagerar studenter i samhällsfrågor och lyfter fram ungas möjligheter att göra skillnad.

Maria Rindeskär

Maria Rindeskär

Projektledare

Externa relationer

Telefon: 0707 - 91 93 79