Generation Ekvation – ny rapport om barn och ungas attityd till kunskap

Svenska femtonåringar anser att matte och naturvetenskap är viktigt för framtiden, men självförtroendet har sjunkit. Barn och unga är duktiga på att läsa men läser inte frivilligt och den upplevda stressen är oroande hög. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Rapporten ger en ny samlad bild av nationella och internationella undersökningar om barn och ungas attityder till kunskap.
Webbinar_Generation_Ekvation_01.jpg

– IVA vill med den här rapporten skapa en bättre förståelse för sambandet mellan hur dagens unga ser på och tar till sig kunskap i och utanför skolan. Detta eftersom kunskap har en given plats när världen står inför stora samhällsutmaningar där en stark demokrati är en förutsättning, säger Magnus Berggren, ordförande för IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle.  

Ny samlad bild av elevers attityd till kunskap 

Generation Ekvation - En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, samlar resultat från attitydfrågor i stora nationella och internationella skolundersökningar. Rapporten ger en ny samlad bild som inte tidigare funnits tillgänglig för svenska förhållanden. Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig diskussion om hur dagens unga ser på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan. 

Urval av resultat från rapporten:  

  • Nästan alla elever trivs ganska eller mycket bra i sin klass. 
  • Ungas stress är mycket hög och ökar, särskilt bland flickor. 
  • Allt färre tycker att skolan ger lust att lära mer och att skolan ger kunskap av nytta för framtiden. 
  • Stort intresse för naturvetenskap och framtida yrken inom naturvetenskap, både bland flickor och pojkar. Svenska 15-åringar anser att matematik och naturvetenskap är viktigt för framtiden. Men självförtroendet i ämnena sjunker. 
  • Högt självförtroende kring läsning och läsförmågan är bra – men läslusten är oroväckande låg. 
  • Stora skillnader i attityd till kunskap mellan olika elevgrupper jämfört med andra länder.  
  • Skillnaderna mellan pojkar och flickor är bland de största i världen.  
  • Skillnader mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar är mycket stora 
  • Elever med utländsk bakgrund har i genomsnitt högre motivation jämfört med ungdomar med svensk bakgrund (minst en svenskfödd förälder). 
  • Intresse för naturvetenskapliga yrken är extra stort bland elever med utländsk bakgrund.  

 Resultatet från rapporten blir en viktig grund i vårt arbete med att ta fram förslag som ska uppmuntra sökandet efter kunskap och lusten att lära, säger Maja Neiman, projektledare på IVA.  

Fakta om rapporten 

Generation Ekvation - En rapport om ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, har ett extra fokus på naturvetenskap, matematik och läsning. Rapporten ger en ny samlad överblick av resultat från delarna som rör barn och ungas attityder i de stora nationella och internationella skolundersökningarna. Bland dem PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment), samt den återkommande nationella undersökningen Attityder till skolan som utförs av Skolverket. 

Ladda ner och läs mer om rapporten  

IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle 

Rapporten är framtagen av IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle, visionen för projektet är ett samhälle där kunskap ger människor möjligheter att bygga en bättre värld för alla. Läs mer om projektet.  

Välkommen till ett webbinarium där Generation Ekvation presenteras. Titta på webbinariet direkt kl. 11.00 den 16 mars 2021 eller i efterhand.  

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73