Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Fokusområden

IVAs uppgift är att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling, till nytta för samhället. Vårt fokus är områden av stor betydelse för Sveriges hållbara utveckling och konkurrenskraft, där IVA som oberoende aktör har en roll att spela. Här kan du ta del av IVAs artiklar, rapporter, inspel, evenemang och projekt sorterade efter fokusområde.

Digitalisering

Sveriges konkurrenskraft ökar om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Förutsättningarna är goda men vi måste hantera utmaningarna. Hitta alla IVAs rapporter, artiklar, projekt, evenemang och remissvar inom området digitalisering.

Digitalisering

Sveriges konkurrenskraft ökar om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Förutsättningarna är goda men vi måste hantera utmaningarna. Hitta alla IVAs rapporter, artiklar, projekt, evenemang och remissvar inom området digitalisering.

Energi & resurser

Energi- och resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är helt centrala för svensk konkurrenskraft och för att uppnå klimatmålen. När löften om ett fossilfritt energisystem och en klimatsmart industri- och transportsektor ska realiseras behövs hållbara alternativ.

Energi & resurser

Energi- och resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är helt centrala för svensk konkurrenskraft och för att uppnå klimatmålen. När löften om ett fossilfritt energisystem och en klimatsmart industri- och transportsektor ska realiseras behövs hållbara alternativ.

Entreprenörskap

Entreprenörer är motorn som driver utvecklingen mot framtidens näringsliv. IVA inspirerar och skapar förutsättningar för fler att bli entreprenörer.

Entreprenörskap

Entreprenörer är motorn som driver utvecklingen mot framtidens näringsliv. IVA inspirerar och skapar förutsättningar för fler att bli entreprenörer.

IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom samhällsviktiga områden.

Forskning & innovation

Forskning och innovation är nycklar till konkurrenskraft och välstånd - och kräver samverkan mellan akademi och näringsliv. Framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer och affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Hitta IVAs rapporter, artiklar, projekt, evenemang och remissvar inom området forskning och innovation.

Forskning & innovation

Forskning och innovation är nycklar till konkurrenskraft och välstånd - och kräver samverkan mellan akademi och näringsliv. Framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer och affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Hitta IVAs rapporter, artiklar, projekt, evenemang och remissvar inom området forskning och innovation.

Kompetensförsörjning

Skolan och utbildningssystemet är centrala för svensk konkurrenskraft - liksom att Sverige är ett attraktivt land för kvalificerade människor och företag att verka i. IVA vill stimulera livslångt lärande, positiva attityder till kunskap och bildning, och ungas nyfikenhet, problemlösningsförmåga och upptäckarglädje.

Kompetensförsörjning

Skolan och utbildningssystemet är centrala för svensk konkurrenskraft - liksom att Sverige är ett attraktivt land för kvalificerade människor och företag att verka i. IVA vill stimulera livslångt lärande, positiva attityder till kunskap och bildning, och ungas nyfikenhet, problemlösningsförmåga och upptäckarglädje.

Samhällsbyggnad

Inom området samhällsbyggnad ser IVA ur ett större perspektiv och med ett systemtänk på områden såsom framtidens städer och hållbart byggande.

Samhällsbyggnad

Inom området samhällsbyggnad ser IVA ur ett större perspektiv och med ett systemtänk på områden såsom framtidens städer och hållbart byggande.

Kunskap ger mänskligheten bättre förutsättningar till ett gott liv.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.