Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nyfiken på Näringslivsrådet?

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och internationella ledamöter av IVA.

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. Under ett år arrangeras över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i Sverige och internationellt. Näringslivsrådet driver också flera egna nätverk som samlar personer på ledande postioner för erfarenhetsytbyte kring aktuella och gemensamma intresseområden. 

En mötesplats för Sveriges framtid

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Medlemmarna bidrar till akademiens verksamhet och utveckling och i frågor som rör bland annat närings-, utbildnings- och forskningspolitik. De årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar utgör en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering och baseras på antal anställda i Sverige.

Medlemskapet i IVAs Näringslivsråd är inte personligt, utan knutet till företag eller organisation som representeras av vd och av vd utsedda personer i organisationen.

IVAs Näringslivsråd ger medlemsföretagen:

    • ett breddat och stärkt nätverk inom akademi, näringsliv och politik
    • möjlighet till nya samarbeten
    • möjlighet att bidra till, och ta del av, erfarenhets- och kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad till förmån för svensk näringslivs fortsatta konkurrenskraft

Stadgar IVAs Näringslivsråd

Vad kostar det?

Kontakt

Anna Carlsson

Projektledare

Externa relationer

Telefon: 0720 - 70 15 55

Alla medlemmar i IVAs Näringslivsråd

Se hela listan av medlemsföretag
En mötesplats för Sveriges framtid

Det här är IVAs Näringslivsråd

Allt du vill veta om Näringslivsrådet