Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nyfiken på Näringslivsrådet?

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och internationella ledamöter av IVA.

Människor i samtal i IVAs lokaler

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. Under ett år arrangeras över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i Sverige och internationellt. Näringslivsrådet driver också flera egna nätverk som samlar personer på ledande postioner för erfarenhetsytbyte kring aktuella och gemensamma intresseområden. 

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Medlemmarna bidrar till akademiens verksamhet och utveckling och i frågor som rör bland annat närings-, utbildnings- och forskningspolitik. De årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar utgör en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering och baseras på antal anställda i Sverige.

Medlemskapet i IVAs Näringslivsråd är inte personligt, utan knutet till företag eller organisation som representeras av vd och av vd utsedda personer i organisationen.

IVAs Näringslivsråd ger medlemsföretagen:

    • ett breddat och stärkt nätverk inom akademi, näringsliv och politik
    • möjlighet till nya samarbeten
    • möjlighet att bidra till, och ta del av, erfarenhets- och kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad till förmån för svensk näringslivs fortsatta konkurrenskraft
qr-kod
citat tecken

Vill du bli kontaktad om medlemskapet?

Scanna eller klicka på QR-koden för att fylla i intresseanmälan

Vad kostar det?

De årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar utgör en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering, och baseras på antal årsanställda i Sverige. Dotterbolag till fullt betalande koncerner får 25 procent rabatt. Organisationer bidrar med två basbelopp per år.

1–5 = 0,10 basbelopp
6–10 = 0,25 basbelopp
11–50 = 0,5 basbelopp
51–200 = 1 basbelopp
201–500 = 1,5 basbelopp
501–1000 = 2 basbelopp
1001–5000 = 2,5 basbelopp
5001–10 000 = 3 basbelopp
Fler än 10 000 årsanställda motsvarar 3,5 basbelopp.

Basbelopp för 2024 är 57 300 kr.  

Alla medlemmar i IVAs Näringslivsråd

Se hela listan av medlemsföretag
En mötesplats för Sveriges framtid

Det här är IVAs Näringslivsråd

Allt du vill veta om Näringslivsrådet

Kontakt

Anna Carlsson

Projektledare

Externa relationer

Telefon: 0720 - 70 15 55