Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Attraktiva livsmiljöer – cirkulära flöden och hållbar materialanvändning

Flera samhällsutmaningar som klimatförändringar, begränsade resurser och växande befolkning har bäring på hur vi planerar och bygger våra samhällen. Arkitektur och samhällsplanering påverkar människans livsmiljö och är därför ett viktigt medel för att åstadkomma förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Samhällsbyggnadssektorn svarar för en stor del av den årliga materialanvändningen i form av uppförandet av byggnader och transportinfrastruktur. Men också indirekt genom hur våra samhällen planeras och fungerar när det gäller varutransporter, konsumtion och resor. Vilka är de centrala frågorna som bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett bättre resursutnyttjande och materialåtervinning där det är möjligt? Vad betyder cirkularitet för branschen och vilka är de nya affärsmodellerna?   

Seminariet kommer att ta upp det senaste inom cirkularitet och återvinning samt hinder för att initiativ och resultat från forskning och projekt har svårt att realiseras och spridas. Samt vad som diskuteras på EU-nivå som kommer att påverka samhällsbyggnadssektorn. 

Seminariet ska även bidra till att inhämta kunskap och synpunkter till kommande arbete inom IVA med arbetsnamn ”Attraktiva livsmiljöer”.  

För ledamöter i IVAs avdelning Samhällsbyggnad arrangeras avdelningsmöte och middag i anslutning till seminariet. 

Streamingen av seminariet visas öppet på den här sidan. Vill du få en påminnelse i din mejl innan det startar? Anmäl dig till digitalt deltagande via bokningsknappen.

Medverkande

Monica von Schmalensee

Ordförande IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Anna Denell

Hållbarhetschef Vasakronan Ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Kristina Lundberg

Tekn Dr, Projektledare Ecoloop Deltagare IVAs ledarskapsprogram (IFG)

Holger Wallbaum

Professor i hållbart byggande Chalmers Vice ordf. IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Kontakt

Staffan Eriksson

Enhetschef

Teknik och ekonomi

Telefon: 0705 - 51 07 07