Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Bra livsmiljöer – vägen från vision till genomförande i Göteborg

Göteborg stad presenterar sig som ”En hållbar stad – öppen för världen”. Det är en lockande vision med hög ambition vad gäller hållbarhet och miljö, som också påminner om att Göteborg varit porten mot havet – mot världen – sedan staden anlades på 1600-talet och nu vill fortsätta vara internationell.

Event information

Tid
Plats

A Working Lab, Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 5, Göteborg

Information

Seminarium: Kostnadsfritt

Program

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030. Till detta adderas andra relevanta styrande dokument för att skapa bra livsmiljöer, till exempel strategin för utbyggnadsplanering Göteborg 2035, Grönstrategi för en tät och grön stad, Göteborg 2035 Trafikstrategi för nära storstad, och Framtidenskoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030, som siktar på att Göteborg inte ska ha några utsatta områden.

Visionerna för en hållbar attraktiv stad finns alltså på plats och de senaste åren har inneburit full fart på byggandet, inte minst med en helt ny skala på höjden.

I seminariet kommer vi att belysa ambitionerna, var planeringen befinner sig idag, utmaningarna som återstår och vägen framåt.

(Flygbild över centrala Göteborg från Ortofoto 2019. Bild: Göteborgs Stad)

Medverkande

Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad

Anna Tidefelt

Projektledare platsutveckling Älvstranden Utveckling AB

Kristian Käll

Hållbarhetschef Älvstranden Utveckling AB

Anna-Johanna Klasander

Konstnärlig professor, Chalmers, forskning- och utvecklingschef White Ledamot IVAs avd. Samhällsbyggnad

Ulf Kamne

Seniorkonsult A Beautiful Soup fd kommunalråd i Göteborg (MP)

Annika Wilén

Arkitekt, projektchef Älvstranden Utveckling AB

Sara Brorström

Professor Handelshögskolan Göteborgs universitet

Lars Marcus (moderator)

Professor, stadsbyggnad, Chalmers Ledamot IVAs avd. Samhällsbyggnad

Kontakt

Staffan Eriksson

Enhetschef

Teknik och ekonomi

Telefon: 0705 - 51 07 07