Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Den gröna samhällsomvandlingen i norr: Hållbar energi

I norra Sverige pågår nu en omställning av basindustrin som är viktig för både Sverige och Europa. Men vad krävs för att göra den möjlig – och hållbar? Hur säkrar vi en stabil energiförsörjning som når samhället på ett effektivt och hållbart sätt?

Event information

Tid
Plats

Forumsalen i Skellefteå Laboratorgränd 13, hus M

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Välkommen till det första i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige, arrangerade av IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Värd för detta seminarium, som fokuserar på frågan om framtidens hållbara energi, är Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av energins roll i den pågående samhällsomvandlingen. Vilka är utmaningarna och hur de kan bidra till den nödvändiga gröna omställningen? 

Program

  • Välkomna, Maria Sunér för IVA Nords styrelse
  • Hur ser LKAB:s energibehov ut – idag, om fem år, på längre sikt? Stefan Savonen, LKAB
  • Det framtida energilandskapet – produktion, flexibilitet och lagring. Anna Krook-Riekkola, LTU
  • Hur säkerställer vi en stabil energiförsörjning? Stefan Forsgren, Skellefteå kraft
  • Hur säkerställer vi effektiv och hållbar energidistribution? Marcus Elander, Svenska Kraftnät
  • Paneldiskussion – vilka är de viktiga stegen framåt?

IVA Nord, en av noderna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella nätverk, arrangerar under 2023-2024 ett antal seminarier med regionala lärosäten som värdar. Seminarieserien syftar till att medvetandegöra vad som krävs för att genomföra den gröna omställningen i norra Sverige, och i samverkan mellan näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer hitta lösningar för att påverka i en positiv och hållbar riktning. 

Moderator för hela seminarieserien är Lisa Ek, Nordic Strategy Partners.

Se hela seminarieserien: Den gröna samhällsomvandlingen i norr

Medverkande

Maria Sunér

Vd Svemin IVA-ledamot, styrelsemedlem IVA Nord

Stefan Savonen

Koncernansvarig Energi och klimat, LKAB

Anna Krook-Riekkola

Biträdande professor Energiteknik, Luleå tekniska universitet

Stefan Forsgren

Affärsområdeschef Kraftsystem, Skellefteå kraft

Marcus Elander

Energiexpert, Svenska Kraftnät

Lisa Ek, moderator

Nordic Strategy Partners

Eva Lagerblad

Eva Lagerblad

Koordinator

Teknik och ekonomi

Telefon: 0709-48 06 80