Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Den gröna samhällsomvandlingen i norr: Markanvändning

Välkommen till det andra i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige, arrangerade av IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Värd för detta seminarium, som fokuserar på frågan om framtidens markanvändning, är Luleå tekniska universitet i Luleå.

Event information

Tid
Plats

Vetenskapens hus, Storgatan 53 Luleå

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av markanvändningens roll i den pågående samhällsomvandlingen. Vilka är utmaningarna och hur de kan bidra till den nödvändiga gröna omställningen?

Program

  • Välkomna, Pär Weihed för IVA Nords styrelse
  • Pär Weihed, Prorektor Luleå tekniska universitet: Ett lapptäcke av riksintressen? Rättsliga utgångspunkter för användning av mark- och vattenområden. Hur styr staten användningen av mark? Vad innebär det att ett område är av riksintresse och varför är lokaliseringen så viktig? Pär Weihed redogör för miljöbalkens bestämmelser om markanvändning och diskuterar, med utgångspunkt i forskningsresultat, valet av plats som ett möjligt verktyg för att minska konflikter med andra intressen.
  • Karin Beland Lindahl, biträdande professor i Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet: Trångt i markerna? Konflikt och samverkan i omställningens kölvatten. Hur påverkar den gröna omställningen andra aktörers markanvändning, och varför uppstår konflikter? Karin Beland Lindahl redogör för resultaten av många års forskning om markanvändningsrelaterade konflikter i norra Sverige och vad forskningen säger om hur de kan hanteras. Vilka verktyg finns? När är samarbete möjligt och vilka är dialogens möjligheter och begränsningar? 
  • Paneldiskussion – vilka är de viktiga stegen framåt?

IVA Nord, en av noderna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella nätverk, arrangerar under 2023-2024 ett antal seminarier med regionala lärosäten som värdar. Seminarieserien syftar till att medvetandegöra vad som krävs för att genomföra den gröna omställningen i norra Sverige, och i samverkan mellan näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer hitta lösningar för att påverka i en positiv och hållbar riktning. 

Moderator för hela seminarieserien är Lisa Ek, Nordic Strategy Partners.

Se hela seminarieserien: Den gröna samhällsomvandlingen i norr

Medverkande

Karin Beland Lindahl

Biträdande professor i Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Lotta Finstorp

Landshövding Norrbotten

Lotta Lauritz

Bolagsjurist Miljö, LKAB

Tobias Kluge

Branschjurist, Svemin

Åsa Persson

Stadsbyggnadschef, Kiruna kommun

Pär Weihed

Prorektor Luleå tekniska universitet, ordf. IVA Nord

Jenny Wik Karlsson

Verksamhetsledare SSR, Svenska Samernas Riksförbund

Anneli Wirtén

Generaldirektör SGU (Sveriges geologiska undersökning)

Eva Lagerblad

Eva Lagerblad

Koordinator

Teknik och ekonomi

Telefon: 0709-48 06 80