Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Generativ AI: hur förvandlar vi idéer till lönsam verksamhet?

Överallt pratas det om artificiell intelligens (AI), men än så länge ser vi få exempel på hur företag använder generativ AI i praktiken för att skapa förbättrade eller nya affärsmodeller. Under seminariet presenteras fyra svenska företag som alla kommit en bra bit på vägen. Du får också möjlighet att ställa frågor om hur generativ AI kan användas i din verksamhet.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Information

Seminarium: Kostnadsfritt

Välkomna till IVAs Näringslivsråds årsseminarium, som samarrangeras med IVAs avdelning Företagande och ledarskap, där vi fördjupar oss i hur generativ AI kan användas i praktiken för att skapa nya eller förbättrade affärsmodeller.

  • Hur skapar vi bäst nytta av generativ AI i olika verksamheter?
  • Vad krävs av oss som ledare för att få det att fungera?

Seminariet gästas av representanter från SEB, Securitas, Ericsson och Savantic som alla har kommit en bra bit på vägen i arbetet med att inkludera generativ AI i sina verksamheter.

Vi inleder med att lyssna till hur företagen idag använder tekniken och hur de tänker framåt, och fortsätter under det efterföljande minglet att diskutera centrala frågor där du i förväg får möjlighet att ställa frågor till talarna.

Varmt välkommen!

Medverkande

Nicolas Moch

Leder SEBx, bankens innovationsstudio. Medlem i styrelsen för WASP – Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software program.

Rebecka Cedering Ångström

Principal researcher på Ericsson Research, disputerade i september 2023 på Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling om AI i organisationer.

Martin Althén

Leder affärsenheten Securitas Digital med ansvar för tillväxt av nya intäkter och utveckling av Securitas affärsmodell utifrån möjligheter med nya förmågor som AI.

Marcus Weiland

Vice vd för konsultbolaget Savantic, specialister på tillämpning av AI och utbildning kring datadrivna arbetssätt.

Moderator: Tobias Fredberg

Professor i Entreprenörskap och Strategi, Chalmers och ledare för Center for Higher Ambition.

Mötesordförande: Gunilla von Platen

Styrelseledamot IVAs Näringslivsråd, partner Transcom, författare, ordförande Svenska Filminstitutet.

Jenny Forsén

Jenny Forsén

Koordinator

Externa relationer

Telefon: 0738 - 68 14 78