Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hur kan näringslivet och lärosätena stärka Sveriges försvarsförmåga?

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Det civila samhällets beredskap och kapacitet är en viktig del av vårt försvar. Vilka förmågor och resurser skulle svenska företag och lärosäten kunna bidra med i händelse av kris eller krig?

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Ställ frågor till talarna - klicka här (öppnas i nytt fönster)

Frågan om Sveriges försvarsförmåga är högaktuell i en tid av hotande konflikter. På rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen lyftes nyligen behovet av ett starkare civilförsvar, där fler av samhällets icke militära kompetenser och resurser tas till vara.

På svenska företag och lärosäten finns viktiga kunskaper, erfarenheter och resurser som det militära försvaret inte kan uppbringa. Hur skulle dessa kunna samordnas för att öka Sveriges förmåga att snabbt ställa om viktiga samhällsfunktioner, hitta effektivare ledningsprocesser, säkerställa försörjningen av kritiska resurser, öka samhällets återhämtningsförmåga och dess möjligheter att få fram innovativa lösningar på akuta hot och utmaningar?

Vad skulle krävas för att få det att fungera i praktiken? Krävs det ny lagstiftning? Kan det skapa nya etiska dilemman? Och vem ska betala för allt?

Seminariet arrangeras av IVAs avdelning Företagande och ledarskap.

Streamingen av seminariet visas öppet på den här sidan. Vill du få en påminnelse i din mejl innan det startar? Anmäl dig till digitalt deltagande via bokningsknappen.

Medverkande i seminariet

Camilla Asp

Överdirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Mattias Axelson

Forskare (ek dr), Handelshögskolan i Stockholm

Fredrik Lagergren

Vd SAM, ledamot IVAs avdelning Företagande och ledarskap (moderator)

Joakim Netz

Universitetslektor Arbetsorganisation, Jönköping University och Chalmers

Ingrid Petersson

Särskild utredare avseende livsmedelsberedskap, ledamot IVAs avdelning Bioteknik

Maria Rosendahl

Näringspolitisk chef, Teknikföretagen

Anders Söderholm

Rektor, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), ledamot IVAs avdelning Företagande och ledarskap

Kontakt

Malin Mohr

Projektledare

Entreprenörskap

Telefon: 0736 - 35 93 50