Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hur kan vi attrahera fler ungdomar till naturvetenskap- och teknikprogrammet?

Vilka kommuner utmärker sig när det gäller andelen elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet? Och hur skiljer sig andelen tjejer på teknikprogrammet mellan olika kommuner? Välkommen till IVAs seminarium där vi utifrån en ny IVA-rapport djupdyker i frågan genom att analysera statistik och lyfta fram kommuner som gjort betydande insatser för att påverka utvecklingen. Vi fördjupar oss också i vetenskapligt kapital som är en viktig nyckel till att få fler unga att känna att naturvetenskap och teknik är något för dem.  

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Kompetensbristen inom forskning och utveckling riskerar att hota Sveriges konkurrenskraft. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga. I rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och över tid” presenteras nationell och kommunal statistik kopplat till andelen elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet. Genom att analysera tillgänglig statistik för olika gymnasieprogram över tid tillsammans med faktorer som medianinkomst och utbildningsnivå görs utblickar mot kommuner som utmärker sig i statistiken.

Under seminariet presenteras huvuddragen i rapporten samt några inspirerande kommunexempel. Vi fördjupar oss även i vetenskapligt kapital, en nyckel till att få fler unga att känna att naturvetenskap och teknik är något för dem. En kunskapsöversikt om vetenskapligt kapital lanseras på seminariet med fokus på teknik och naturvetenskap.

Program & medverkande

Moderator: Pia Linghede, projektledare, IVA/Framtidens kunskapssamhälle

Välkommen

Tuula Teeri, vd, IVA och Magnus Berggren, IVA-ledamot, föreståndare för WISE, professor och laboratoriechef på laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet samt ordförande i styrgruppen för projektet Framtidens Kunskapssamhälle.

Del 1. Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och över tid

Gustav Bohlin, utredare, Vetenskap & Allmänhet och Martin Bergman, utredare, Vetenskap & Allmänhet

  • Huvuddragen i rapporten inkl. frågor

Johanna Linder, bitr. rektor på teknikprogrammet vid Polhemsskolan i Gävle, Henrik Janols, vd på 2047 Science Center, Borlänge och Ulrika Sultan, universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik, Göteborgs Universitet 

  • Kommuner med hög andel tjejer på teknikprogrammet berättar kort om sitt arbete.

Katarina Lindberg, skolchef på barn- och utbildningsförvaltningen i Övertorneå kommun

  • Framgångsfaktorer i Övertorneå

Sten Berg och Matilda Blixt Rönnqvist, IVAs ungdomspanel

  • Reflektioner på resultaten och tankar framåt

Del 2. Vetenskapligt kapital

Anna T. Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet (SU) och Cecilia Ekstrand, senior pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment

  • Sammanfattning av rapporten om Vetenskapligt kapital

Daria Pritup, Project coordinator, FINSCI (STN)

  • Hur de jobbar med Vetenskapligt kapital i Finland och vad de har för planer framåt

Anna T. Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet (SU) och Cecilia Ekstrand, senior pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment

  • Rekommendationer

Del 3. Panelsamtal

Olle Dahlberg, utbildnings- och arbetsmarknadsutredare, Sveriges ingenjörer, Åsa Ernestam, utredare, utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Peter Larsson, IVA-ledamot, samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige, Marie-Louise Hänel Sandström, Moderaterna och Kadir Kasirga, Socialdemokraterna

Kontakt

Pia Linghede

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0720 - 76 28 12