Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hur mår Sveriges FoU – vad behöver förbättras?

Vad behövs för att Sverige ska vara ett attraktivt land för näringslivet att investera i FoU? Hur är det med kompetensbristen och skattesystemet? Hör vad forsknings- och utvecklingschefer anser om det svenska FoU-klimatet och hur vi står oss i den internationella konkurrensen. Varmt välkommen när vi presenterar IVAs årliga kartläggning av näringslivets FoU-investeringar.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

IVAs FoU-barometer baseras på enkäter och intervjuer och behandlar synen på det svenska FoU-investeringsklimatet och hur det kan förbättras. Syftet med undersökningen är att förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, samt göra det lättare att utforma policyförslag, baserade på evidens och kunskap, för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

Välkommen att delta när resultaten presenteras och diskuteras. 

FoU-barometern, om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, har genomförts sedan 2019. Undersökningen besvaras av FoU-chefer i svenskt näringsliv.

Medverkande

Jonas Albertson

CTO Epiroc

Pontus de Laval

Styrgruppsordförande Näringslivets FoU-investeringar

Michael Jacob

Policychef, enhetschef forskning, utbildning och innovation IVA

Sophia Lennartsson

Student IVAs Studentråd

Hampus Lindh

Projektledare Näringslivets FoU-investeringar IVA

Sara Modig

Statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch Regeringskansliet

Tuula Teeri

vd IVA

Max Vinger

Student IVAs Studentråd

Annika Ölme

CTO SKF

Thomas Peterssohn (moderator)

Chefredaktör Ny Teknik

Michael Jacob

Michael Jacob

Policychef

Telefon: 0720 - 70 90 91