Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Industrisatsningarna i norra Sverige - vad säger forskningen?

De stora industrisatsningarna på fossilfri produktion i norra Sverige saknar motsvarighet i modern svensk industrihistoria. Nu publicerar IVA ett kunskapsunderlag för att bidra till debatten om dess betydelse med kunskap och insikter baserade på forskning. Vid seminariet presenterar delar av arbetsgruppen, bestående av IVA-ledamöter, sitt arbete och analys.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

De stora industrisatsningarna i norra Sverige på fossilfri stålproduktion har rönt intresse såväl nationellt som internationellt. Investeringarnas och anläggningarnas storlek liksom tidplanerna saknar motsvarighet i modern svensk industrihistoria och omgärdas av risker,  osäkerhet men också kommersiella möjligheter liksom möjligheter att stort bidra till att minska Sveriges utsläpp av koldioxid. Statens roll och agerande har lett till en livlig debatt och industripolitikens har fått större fokus.  

Under våren 2024 har en grupp IVA-ledamöter från flera av akademiens avdelningar arbetat med att ta fram ett bredare kunskapsunderlag rörande förutsättningarna för och betydelsen av dessa satsningar.

Syftet med gruppens arbete och analys är att bidra med kunskap och insikter baserade på forskning. IVA vill på detta sätt bidra till en fördjupad och nyanserad diskussion kring de industrisatsningarna i norra Sverige som kommer att få konsekvenser både lokalt och nationellt under lång tid framöver.

Arbetsgruppen består av:

Pontus Braunerhjelm, ordförande arbetsgruppen, IVA-ledamot avd. Utbildning och forskning  
Fredrik N G Andersson, Lunds universitet, IVA-ledamot avd. Ekonomi 
Kerstin Enflo, Lunds universitet, IVA-ledamot avd. Ekonomi 
Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot avd. Utbildning och forskning
Filip Johnsson, Chalmers, IVA-ledamot avd. Elektroteknik
Anne Lidgard, Vinnova, IVA-ledamot avd. Teknikens grunder och gränsområden
Pär Weihed, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot avd. Bergs- och materialteknik

Medverkande:

Kerstin Enflo

Professor Lunds universitet, IVA-ledamot avd. Ekonomi 

Pär Weihed

Prorektor Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot avd. Bergs- och materialteknik

Filip Johnsson

Professor Chalmers, IVA-ledamot avd. Elektroteknik

Pontus Braunerhjelm

Professor Entreprenörskapsforum, IVA-ledamot avd. Utbildning och forskning

Kontakt

Hampus Lindh

Projektledare

Entreprenörskap

Telefon: 0705 - 66 26 96