Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kompetens för morgondagens kemiteknik - så kan industrin ge ungdomar en spännande inblick i ingenjörsyrket

Genom prao och sommarjobb i årskurs 9 och under gymnasiet får ungdomar som ska ta sina första steg in i arbetslivet smaka på verkligheten. Det är här vi kan så frön till en passion för ingenjörsyrket. Hur kan vi locka unga att i nästa steg välja ingenjörsutbildningar? Och hur kan vi, när de väl är där, genom praktik ge insikter som hjälper dem att göra välavvägda val?

Event information

Tid
Plats

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Information

Seminarium: Kostnadsfritt

Under seminariet utforskar vi olika sätt för företag att erbjuda prao, sommarjobb och praktik. Praktik togs bort som krav i svenska ingenjörsutbildningar i slutet av 1990-talet. Kemi- och skogsindustrierna vittnar om ett stort behov av kemiingenjörer, och vi utforskar därför hur de kan ta ett större ansvar för ungdomars tidiga arbetslivserfarenheter genom att erbjuda praktik på liknande sätt som inom andra utbildningsområden. Hur resonerar arbetsgivare kring balansen mellan volymen utbildade ingenjörer och de prao- och praktikplatser som erbjuds? Här diskuterar vi också vilka möjligheter digitalt distansarbete kan bidra med för att ge ungdomar från andra hemorter tidig arbetslivserfarenhet.

Göteborgsregionen har gjort ett omfattande arbete för att förstå hur ungdomar väljer utbildningar, och hur viktiga första interaktioner som prao och sommarjobb kan vara. Vi får ta del av exempel på aktiviteter och stödpaket företag kan få för att kunna erbjuda en meningsfull prao, där även hänsyn tas till arbetsmiljö- och sekretessfrågor.

Representanter från IVAs Studentråd delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring varför de valde en viss väg, och varför de valde bort andra. Vilken betydelse ser de att möjligheten att genom praktik få en tidig inblick i arbetslivet har haft?

I anslutning till seminariet kommer Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR, dela ut Kemiteknikpriset.

Seminariet arrangeras i samarbete med Svenska Kemisamfundet.

logotyp SKR

Medverkande

Helena Granlund

Professor Uppsala universitet

Samira Savarani

Projektledare Göteborgsregionen

Caroline Stejmar

Projektledare Skogsindustrierna

Matilda Svensson

IVAs Studentråd och Chalmers

Lisbeth Svensson

Employer Branding Nynas

Kontakt

Staffan Eriksson

Enhetschef

Teknik och ekonomi

Telefon: 0705 - 51 07 07