Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Patientdata i vården – vilka möjligheter ger AI?

Utvecklingen av digitala verktyg för att hantera stora datamängder går rasande snabbt. Inom det medicinska området ger detta hela nya möjligheter till ny kunskap och behandlingsmetoder. Två exempel är användningen av information från journaler och bilder. Samtidigt väcks en rad frågor kring den personliga integriteten. Hur ska avvägningen mellan möjligheter och risker gå till i praktiken?

Event information

Tid
Plats

Medicon Village, Rum Sune (ingången till Inspira-resaturangen), Scheelevägen 4, Lund

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

AI-verktyget ChatGPT har väckt enorm uppmärksamhet när den producerat texter efter att ha tränats på ett stort datamaterial. Att bearbeta stora mängder data och sedan presentera analyser av dessa har gjorts sedan länge. Inom det medicinska området finns idag många exempel inom grundforskning men också som hjälpmedel i den dagliga kliniska verksamheten.

Det är lätt att se en rad stora möjligheter samtidigt som den väcker nya frågor:

  • Vilka är de viktigaste möjligheterna som öppnar sig genom att används stora mängder patientdata inom medicinsk forskning?
  • Hur hanterar vi frågor kring den personliga integriteten när vi använder patientdata?
  • Vad krävs av juridiken och vilka tekniska lösningar finns för att hantera integritetsfrågorna?
  • Hur påverkar regelverket svensk forsknings utvecklingsmöjligheter?
  • Behöver regionerna AI-strategier för att ta tillvara de nya möjligheterna och vad ska den innehålla? Hur arbetar Region Skåne med frågan?

Välkommen till ett seminarium med IVA Syd och IVAs projekt Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd. Du kan följa det på plats i Lund och via webben.

Moderator: Jan Westberg, projektledare IVA

Medverkande

Stefan Jovinge

Professor, Forskning- och undervisningschef Skånes universitetssjukhus

Ana Nordberg

Docent i civilrätt och projektledare AIcare - AI and Automated systems and the Right to Health, Lunds universitet

Joakim Wernberg

Forskningsledare digitalisering och teknikutveckling Entreprenörskapsforum

Linda Olsson

Projektledare Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd, IVA

Kontakt

Linda Olsson

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0706 - 67 93 12

Linda Olsson