Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Skogens målkonflikter och vägen framåt

Hur har målkonflikterna i skogen sett ut historiskt, vilka är de största utmaningarna idag och hur kan vi komma vidare? Under seminariet lyfts olika perspektiv, goda exempel och förslag på bättre sätt att hantera målkonflikterna.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Välkomna till ett seminarium där vi fördjupar oss i målkonflikter kopplat till skogen och framför allt diskuterar lösningar och nya sätt att hantera konflikterna.

Bevarandet av biologisk mångfald ställs ofta mot produktion av skogsbaserade material. Hur kan vi komma vidare? Behövs det nya affärsmodeller? Är det befogat med olika lösningar i olika delar av landet? Vilken ny kunskap behövs? Det och mycket mer kommer vi att diskutera under seminariet.

Varmt välkomna!

Medverkande

Anna-Lena Axelsson

Koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Skog Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Louise Karlberg

Chef skog och jordbruk Naturskyddsföreningen

Jessica Nordin

Miljöchef Södra

Camilla Sandström

Professor Umeå universitet

Viveka Beckeman

Vd Skogsindustrierna

Kontakt

Pia Linghede

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0720 - 76 28 12