Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

STEM-strategi för Sverige: seminarium med utbildningsminister Mats Persson

Ett samarrangemang mellan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sydsvenska Handelskammaren, för att att belysa problembilden men också ge medskick till regeringen utifrån ett sydsvenskt perspektiv.  

Event information

Tid
Plats

Sydsvenska Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, Malmö

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Seminariet streamas via Zoom - följ sändningen via den här länken. 

Fler ungdomar behöver läsa STEM-ämnen på hög nivå i Sverige. Hög kunskap i STEM-ämnena är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle, men också helt avgörande för att Sverige ska bibehålla sin position som ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen.  

På senare tid har andelen ungdomar som intresserar sig för och läser något av STEM-ämnena minskat. Det är ett problem som inte bara näringslivet har noterat, utan även företrädare för akademien och beslutsfattare på olika nivåer.  

Regeringen arbetar just nu med att ta fram en STEM-strategi, som ska presenteras i slutet av 2024. Både IVA och Sydsvenska Handelskammaren har lämnat inspel till regeringen.  

IVA presenterar en rapport om mellan- och högstadieelevers attityder till naturvetenskap och teknik måndagen den 20 maj

IVAs och Sydsvenska Handelskammarens gemensamma STEM-seminarium syftar till att belysa problembilden men också ge medskick till regeringen utifrån ett sydsvenskt perspektiv.  

Medverkande

Mats Persson

Utbildningsminister

Björn Ekelund

Ordförande IVA Syd

Stephan Müchler

Vd Sydsvenska Handelskammaren

Jonas Frankel

Rektor Citadellsgymnasiet

Filippa Morfiadakis

Ordförande, Yallatrappan

Annika Olsson

Rektor LTH

Marie Sandin

Vd TetraPak Sverige

Ann Brunnberg

Ann Brunnberg

Kommunikationschef

Telefon: 0720 - 77 38 08