Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Industriforskargruppen, IFG

Industriforskargruppen, IFG ger yngre ledare inom forskning, utveckling och innovation möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt ledarskap, och stimulerar idéer som är strategiskt viktiga för svensk industris framtid. Nomineringen till antagningen 2025 är öppen.

citat tecken

Unika studiebesök i Sverige och utomlands, nya insikter och ett nätverk jag kommer att ha glädje av i många år framöver.

Anna-Maria Wiberg, Director Customer Focused R&D Vattenfall, deltagare 2018-2020

Om programmet

Industriforskargruppen, IFG grundades 1970 och har idag närmare 200 alumner. Programmet är tre-årigt, och riktar sig till FOU/I-medarbetare, som är i ledande position och yngre än 45 år. 

Nominering 

Vem som helst kan nominera en person – eller sig själv – till programmet. Vid antagning beaktas särskilt den totala sammansättningen av deltagare. Deltagande erbjuds i första hand till medarbetare på företag eller organisationer som är medlemmar i IVAs Näringslivsråd. 

I det treåriga programmet deltar FOU/I-medarbetare, som är i ledande position och yngre än 45 år, som tillsammans bildar ett starkt bransch- och sektorsövergripande nätverk, där varje deltagare representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde.

Gruppen består av totalt 15 noga utvalda deltagare, där fem nya deltagare antas varje år samtidigt som fem tackas av. Den löpande antagningen innebär att deltagarna fått värdefulla kontakter och erfarenhetsutbyten med hela 24 andra deltagare vid programmets avslutande, men också att nätverket förnyas och vitaliseras varje år utan att kontinuiteten i programmet går förlorad.

Nominera till antagningen 2025 här.

Branschöverskridande nätverk, studiebesök och internationella resor

Programverksamheten har fokus på FoU/I- och ledarskapsfrågor och består av studiebesök hos deltagarna, totalt fem per år, och en årlig internationell studieresa.

Genom att deltagarna under tre år delar med sig av kunskap, erfarenheter, utmaningar och metoder till varandra stimuleras nya idéer om hur forskning, utveckling och innovation kan bedrivas och nätverken inom forsknings- och innovationssystemet stärks.

Under det första året ligger fokus på att delta i aktiviteter, lära känna programmet och övriga deltagare. Andra året står deltagaren värd för ett av studiebesöken i sin egen organisation. Tredje året arrangerar de avgående deltagarna ett publikt event, ofta med koppling till erfarenheter från studieresorna. 

Deltagaren får:

 • Tre år av kunskaps- och ledarskapsutveckling och kollegialt utbyte.
 • Ett brett nätverk bestående av 24 personer med ledningsansvar inom FoU/I.
 • Totalt 14 studiebesök (5 dagar/år) på andra deltagares arbetsplatser, med fokus på FoU/I och ledarskap.
 • 3 internationella studieresor (5-7 dagar/år). Resmålen bestäms av deltagarna, och ska vara särskilt intressanta ur ett FoU/I- och ledarskapsperspektiv.
 • Tillsammans med övriga deltagare arrangera ett publikt IVA-seminarium eller liknande aktivitet i samband med programmets avslutande.
 • Tillgång till IFGs nätverk av alumner

Deltagaren:

 • Är under 45 år när programmet inleds
 • Har en betydande roll inom FoU/I
 • Talar svenska på en professionell nivå, eftersom programmet genomförs på svenska
 • Har en arbetsgivare som är beredd att:
  • vara värd för ett studiebesök för samtliga 15 deltagare under medarbetarens andra år i programmet
  • frigöra medarbetarens tid för deltagande i programmet (två arbetsveckor/år)
  • stå för kostnaden för medarbetarens deltagande i hela programmet (resekostnader, inklusive kostnad för boende).

Kostnad

Avgiften för deltagande är för närvarande 65 000 kr/år, och betalas av deltagarens arbetsgivare. Avgiften är helt självkostnadsbaserad, dvs ger ingen intäkt till IVA, och baseras på föregående års budgetar för programmet. Eventuella prisökningar påverkar inte redan antagna deltagare, årsavgiften för arbetsgivaren ligger fast under hela programperioden (3 år).

Om antagningen

Deltagande i Industriforskargruppen, IFG erbjuds i första hand till medarbetare på företag eller organisationer som är medlemmar i IVAs Näringslivsråd. I Näringslivsrådet ingår idag ca 250 privata och offentliga bolag och organisationer från både industri- och tjänstesektorn. 

Här kan du se om din organsiation är med i Näringslivsrådet

Deltagande kan också erbjudas organisationer som inte har möjlighet att vara medlemmar i Näringslivsrådet, som bedöms tillföra stort värde till programmets totala sammansättning av deltagare. 

Tungt vägande vid antagningen är att gruppen har en varierad och väl balanserad sammansättning, där varje deltagare representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde och såväl olika branscher samt storlek på bolag är representerade. Könsbalans och mångfald eftersträvas.

 Nominera till antagningen 2025 här.

Kontakt

Anna Carlsson

Projektledare

Externa relationer

Telefon: 0720 - 70 15 55