Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mentor4innovation

Mentorskapsprogrammet Mentor4innovation är ett årligt återkommande program som erbjuds till Wallenberg Academy Fellows, den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Syftet med Mentor4innovation är att på sikt öka innovationskraften i svensk forskning genom att denna grupp av ledande unga forskare får en handplockad mentor.

Om programmet

Mentor4innovation

Programmets start: 2016

Projektledare: Anders Gezelius

Finansiärer: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Mentor4innovation bygger på "best practice" av tio års erfarenheter från IVAs program Mentor4Research och har sedan vidareutvecklats och anpassats till forskarna i Wallenberg Academy Fellows. Utifrån varje forskares intresse och långsiktiga mål erbjuder programmet olika innovationsinriktningar, från "Societal Impact" till "Commercialisation".

Innovationsinriktade mentorer med relevant bakgrund, erfarenhet och personliga nätverk rekryteras utifrån varje forskares individuella behov och inriktning till detta prestigefyllda program. 

Programmet som löper under ett knappt år genomförs  med start under hösten och avslutas med en workshop för forskare den följande senvåren.

Om Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Sedan programmet startade 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt närmare 2,5 miljarder kronor till satsningen (dec 2021).

Kontakt

Anders Gezelius

Projektledare Mentor4innovation

Externa relationer

Telefon: 0707 - 29 64 04