Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

NTA Digital

Inom NTA Digital utvecklas digitala läromedel för skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA), som riktar sig till elever och lärare från förskolan till årskurs nio.

Om projektet

NTA Digital

Projektperiod: 2016-

Styrgruppsordförande: Staffan Truvé

Projektledare: Pia Linghede

Finansiärer och samarbetspartners: Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Visualiseringscenter C.

NTA Digital har hittills utvecklat material för två teman, om rymden och kroppen, avsedda för årskurs 2-5 respektive 5-7.  Båda koncepten består av interaktiva tredimensionella digitala modeller, simuleringar och ett dynamiskt informations- och faktamaterial. 

Nytt tema för högstadiet 2024

Utvecklingen av ett tredje tema, om evolution, genetik och genteknik, pågår nu med planerad lansering hösten 2024. Här kan du läsa mer om temat. 

NTA Digital är en utveckling av Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) - ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos elever och lärare från förskolan till årskurs nio.

Mellan 1997 och 2013 drev Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), tillsammans med kommuner och fristående skolor, utvecklingen och spridningen av NTA. Sedan 2013 har organisationen NTA Skolutveckling helhetsansvaret för NTA-programmet. IVA fortsätter sitt engagemang, bland annat genom att vara representerade i föreningens styrelse. 

Streamas Live

Evolution, genetik och genteknik för högstadielärare

Onsdag den 21 augusti 2024

15:30- 17:00

Streamas Live

Seminariet sänds även digitalt.


Evolution, genetik och genteknik för högstadielärare

Styr- och referensgrupp

Kontakt

Pia Linghede

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0720 - 76 28 12