Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

NTA Digital

Inom NTA Digital utvecklas digitala läromedel för skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA), som riktar sig till elever och lärare från förskolan till årskurs nio.

Om projektet

NTA Digital

Projektperiod: 2016-

Styrgruppsordförande: Staffan Truvé

Projektledare: Hampus Lind

Finansiärer och samarbetspartners: Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Visualiseringscenter C.

NTA Digital har hittills utvecklat material för två teman: Tema Rymden och Tema Människokroppen, som är avsedda för årskurs 1-6 respektive 4-7.  Båda koncepten består av interaktiva tredimensionella digitala modeller, simuleringar och ett dynamiskt informations- och faktamaterial. De utgör därmed digitala versioner av de traditionella ”NTA-lådorna” som har använts i undervisning i förskola och grundskola över hela landet sedan 1997.

Utvecklingen av ett tredje tema, Evolution, genetik och genteknik, pågår nu. 

NTA Digital är en utveckling av Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) - ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos elever och lärare från förskolan till årskurs nio.

Mellan 1997 och 2013 drev Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), tillsammans med kommuner och fristående skolor, utvecklingen och spridningen av NTA. Sedan 2013 har organisationen NTA Skolutveckling helhetsansvaret för NTA-programmet, men KVA och IVA fortsätter sitt engagemang genom att vara representerade i föreningens styrelse samt genom det Vetenskapliga råd som de utser ledamöter till.

Styr- och referensgrupp

Staffan Truvé, Recorded Future AB (Ordförande)
Caroline Ankarcrona, Wallenbergstiftelserna
Veronica Bjurulf, NTA Skolutveckling
Anders Ynnerman, Linköpings universitet
Agneta Gulz, Lunds universitet
Ylva Engström, Stockholms universitet 
Hampus Lindh (Projektledare)
Eva Lagerblad (Projetkoordinator)

Kontakt

Hampus Lindh

Projektledare

Entreprenörskap

Telefon: 0705 - 66 26 96