Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Resilient Digital Infrastruktur

Projektets övergripande mål är att bidra till att Sveriges digitala infrastruktur till kapacitet, kvalitet och säkerhet kan mäta sig med de mest avancerade länderna i världen. Projektet samlar olika perspektiv för att komma med konkreta och genomförbara åtgärdsförslag som stärker den digitala infrastrukturens resiliens. Näringslivets förutsättningar prioriteras, men den digitala infrastrukturens viktiga roll för kritiska samhällsfunktioner är också central.

citat tecken

Vi samlar olika perspektiv för att komma med konkreta och genomförbara åtgärdsförslag som stärker den digitala infrastrukturens resiliens.

Pia Sandvik, styrgruppens ordförande

Om projektet

Resilient Digital infrastruktur

Projektperiod: 2024-25

Styrgruppsordförande: Pia Sandvik

Projektledare: Per Hjertén

- IVAs projekt Resilient Digital Infrastruktur strävar efter att skapa en plattform för dialog och samarbete. Näringslivets förutsättningar prioriteras men den digitala infrastrukturens viktiga roll för kritiska samhällsfunktioner är också central. Vi samlar därför olika perspektiv för att komma med konkreta och genomförbara åtgärdsförslag som stärker den digitala infrastrukturens resiliens. Vi tror att vår position, som en oberoende brobyggare mellan industri, offentlig sektor och akademi, ger oss möjlighet att bidra på ett sätt som kompletterar arbetet från andra aktörer inom detta område, säger Pia Sandvik som är ordförande för projektets styrgrupp. 

En sårbar digital infrastruktur     

Digital teknik och digitala system är en förutsättning för verksamheter i alla delar av samhället. När digitala system blir integrerade delar av exempelvis transporter och logistik, energi- och finansiella system blir den digitala infrastrukturen en lika viktig del av ett resilient samhälle som andra kategorier av infrastrukturer.

Produkter och produktionsprocesser, privata och offentliga tjänster blir i ökande takt digitaliserade, datadrivna och intelligenta. Därmed blir vitala samhällsfunktioner beroende av en tillförlitlig och robust digital infrastruktur.

Den digitala infrastrukturen kan beskrivas som olika lager, alltifrån passiva fiber och master, via nätverk, applikationer, data- och informationshantering till tjänster. Många aktörer, privata och offentliga, samverkar i dessa lager. Resultatet av deras samlade agerande avgör hur infrastrukturen förändras, utvecklas och hur resilient den är.

Projektet Resilient Digital Infrastruktur har följande utgångspunkter:

  • Pålitlig och resilient digital infrastruktur är avgörande för industrins, näringslivets och samhällets funktion.
  • Olika typer av infrastrukturstörningar får konsekvenser för en rad verksamheter inom industri och näringsliv såväl som inom olika samhällssektorer och samhällsfunktioner.
  • Sveriges beredskap och de system som finns för att hantera störningar är vitala och måste även upprätthållas i en krissituation.
  • Sveriges förmåga som nation att planera, samordna och utveckla den digitala infrastrukturen så att den möter framtida krav på resiliens, effektivitet och hållbarhet måste vara på samma nivå som de bästa länderna i världen.
  • Vilka åtgärder krävs för att skapa en digital infrastruktur i världsklass?

Styrgrupp

Pia Sandvik, Teknikföretagen (ordförande)
Daniel Akenine, Microsoft
Björn Ekelund/Erik Ekudden, Ericsson
Anne-Marie Eklund Löwinder, Amelsec
Patrik Fältström, Netnod
Pontus Johnson, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Johan Malmliden, Omegapoint
Simin Nadjm-Tehrani, Linköpings universitet
Anna Rathsman, Rymdstyrelsen

Kontakt

Per Hjertén

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0737 - 12 32 86