Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tekniksprånget

Tekniksprånget ger unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket, genom fyra månaders betald praktik. Praktikprogrammet har drivits av IVA sedan 2012, i syfte att inspirera fler att välja en högre teknisk utbildning.

citat tecken

Tekniksprånget är en unik och viktig verksamhet som gör att fler ungdomar blir ingenjörer.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Om programmet

Tekniksprånget

Programstart: 2012

Styrgruppsordförande: Birgitta Bergvall-Kåreborn

Verksamhetschef: Helena Lind

 

Besök Tekniksprångets webbplats

Tekniksprånget erbjuder unga vuxna ingenjörspraktik i fyra månader hos arbetsgivare runt om i hela landet. Programmet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Praktiken erbjuds två gånger per år – en gång på hösten och våren. De som kan söka är mellan 18-21 år och ska ha läst naturvetenskaps-, teknik- eller ekonomiprogrammet i gymnasieskolan.

Under tio år har över 6 500 ungdomar praktiserat som ingenjör genom Tekniksprånget hos 470 arbetsgivare på 220 olika orter runt om i Sverige. Data från SCB visar att bland dessa ungdomar läser 92 procent vidare inom fyra terminer på universitet eller högskola. Av dem läser 77 procent en högre teknisk utbildning.

Det finns en stor underrepresentation av kvinnor bland ingenjörer, endast var fjärde ingenjör i Sverige är kvinna idag. Tekniksprånget har därför som målsättning att väcka intresset för teknik hos ännu fler kvinnor. Drygt 50 procent av de som erbjuds praktikplats genom Tekniksprånget är kvinnor. Av de som läser vidare på en högre teknisk utbildning efter Tekniksprånget är 48 procent kvinnor. 

Attityder, studieval, genomströmning och examina (PDF)

Helena Lind

Helena Lind

Verksamhetschef

Tekniksprånget

Telefon: 0720 - 70 54 42