Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Föreslå stipendiater till Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

IVA inbjuder dig som är IVA-ledamot eller representant för medlem i IVAs Näringslivsråd att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2024. Lämna ditt förslag senast den senast 21/1 2024.

Person tittar på kammaneter i mätglas
Marinbiologer kartlägger den amerikanska kammaneten med stöd från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Kenneth Hellman

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurser och bevarande av biologisk mångfald. Stipendium har företrädesvis utdelats till yngre forskare (vanligen inom sex år från disputation), som är verksamma i Sverige. 

Frågor besvaras av ledamöterna i nomineringskommittén; Tord SvedbergMargareta TörnqvistSten BergströmCharlotte Bengtsson

Lämna ditt förslag via detta formulär senast den 21 januari 2024 

Bra förslag har en god chans att beviljas! 

Med vänlig hälsning,
Tord Svedberg
Nomineringskommitténs ordförande

Om Stiftelsen 

Stiftelsen förvaltas av en styrelse med Konungen som ordförande och representanter från KVA, KSLA, IVA och Svenskt Näringsliv. Styrelsen väljer stipendiater och har till sitt förfogande en arbetsgrupp med företrädare för respektive akademis nomineringskommitté. Vilka som fått stipendierna meddelas på Konungens födelsedag, den 30 april. Stipendierna uppgår till 100 000 kr och delas ut på Slottet under maj/juni 2024. 

IVA-förslag som har erhållit stipendier de tre senaste åren:

2023

  • Resurssnål metallåtervinning från litiumjonbatterier utan organiska lösningsmedel
  • Skogsföryngring i hyggesfritt skogsbruk
  • Miljövänlig och hållbar återvinning av spillvärme med designade nanogitter
  • En ny metod för att bedöma hållfastheten hos virke som ska återbrukas

2022

  • Isoleringsmaterial från återvunna textilier
  • Högpresterande lysdioder baserade på blyfria perovskiter
  • Styrbara nanoantenner för ljus

2021

  • Förstå och förutsäga biologisk nedbrytning som en avgörande ekosystemtjänst
  • Nya metoder för att utvärdera miljöföroreningars effekter på hjärnans tidiga utveckling

Läs mer om fonden (extern länk)