Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Junior Academy

Junior Academy är ett internationellt vetenskapsprogram som ger ungdomar en unik möjlighet att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap och teknik. Svenska ungdomar samarbetar med andra ungdomar och världsledande forskare från hela världen för att lösa riktiga globala samhällsutmaningar.

Ung person sedd bakifrån skriver på en white board Junior Academy
Foto: Jeswin Thomas on Unsplash

Om programmet

Junior Academy Sverige

Finansiärer: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Volvo, AstraZeneca, Chalmers och Clas Ohlson.

Ansökningsportalen är öppen 29 april - 1 juli 2024.

Besked om antagning (inklusive medlemskap fram till 18 år) ges i september.

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och The New York Academy of Sciences (NYAS). 

Junior Academy är ett internationellt program för unga mellan 13 och 17 år som gillar teknik, naturvetenskap och problemlösning. Tillsammans med andra unga från hela världen arbetar de med att hitta innovativa lösningar på olika verkliga samhällsutmaningar och problem. Programmet genomförs på engelska och ansökan görs sker via Junior Academys internationella portal, som hanteras av The New York Academy of Sciences (NYAS).

Ungdomar som antas till Junior Academy får ta del av:

  1. Globalt nätverk: Deltagare iJunior Academy blir en del av ett dynamiskt globalt nätverk av likasinnade ungdomar och mentorer. Samarbetet sker via Launchpad, en  onlineplattform som ägs av The New York Academy of Sciences. 

  2. Utveckling av färdigheter: Genom att delta i Junior Academy får ungdomar möjlighet att bygga viktiga färdigheter för 2000-talet, inklusive ledarskap, samarbete och kommunikation. De introduceras också till kunskap om forskningsmetoder som är relevanta för STEM-området.

  3. Kulturell förståelse: Genom att arbeta med ungdomar från olika länder och kulturer och med olika perspektiv får Junior Academy-deltagare en djupare förståelse för andra samhällen och världsåskådningar.

  4. Innovation Challenge:  Deltagare i Junior Academy jobbar tillsammans med utmaningar - Innovation Challenges -  i internationella team med upp till sex medlemmar. Varje team har en STEM-expert som mentor under den 10-veckors långa utmaningsperioden. Utmaningarna äger rum två gånger per år, från september till december och från januari till maj.

Om du är en ung person med passion för teknik och naturvetenskap, kan du ansöka om att bli en del av Junior Academy och vara med och lösa verkliga samhällsutmaningar. 

tidslinje alla aktiviteter

Frågor och svar

Kontakt

Linda Olsson

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0706 - 67 93 12

Linda Olsson