IFG - IVAs ledarskapsutvecklingsprogram

IFG består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, personer som är ledare för forskning och utveckling inom sina företag och organisationer. IFG samlar bred kompetens och bygger starka nätverk inom områden som har förutsättningar att vara strategiskt viktiga för svensk industriell utveckling i framtiden.
VingerElliot_IVA15_2019_148_lq.jpg

IFG erbjuder nästa generations FoU-ledare möjlighet att utvecklas som forskningsledare. Detta görs genom att stimulera till nya idéer om hur forskning, utveckling och innovation kan bedrivas.

IFG består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, rekommenderade av IVAs ledamöter och valda för tre år. Alla medlemmar har ledningsansvar inom forskning och utveckling och varje medlem representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde.

Att vara med i IFG innebär att dela med sig av kunskaper och arbetsmetoder. Ryggraden i verksamheten är de studiebesök till deltagarnas företag/organisationer som görs under programmets tre år. Fokus ligger på FoU- och innovationsfrågor.

En annan viktig del i verksamheten är den årliga studie- och inspirationsresan utomlands. Deltagarna bestämmer gemensamt resmål bland länder eller regioner som är särskilt intressanta ur ett FoU- och innovationsperspektiv.

IFG grundades 1970 och det finns över 150 före detta medlemmar – IFG-alumner.


Läs mer om IFG 

Är du intresserad av att vara med eller vill du tipsa oss om någon lämplig person för nästa års grupp?

Vi önskar få in intresseanmälningar/nomineringar för nästa års grupp senast den 31 oktober. Kandidaten ska inte vara IVA-ledamot.

Efter sista anmälningsdatum gallras lämpliga kandidater ut av IVAs respektive avdelningar som fungerar som referensgrupper. Fem personer väljs slutligen ut att ingå i nästa års grupp.

Inför 2019 söker vi framförallt personer inom Kemiteknik, Bioteknik samt Företagande och ledarskap, men även övriga IVA-områden kan komma ifråga.


Ansök och nominera här 

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28