Kontakt

Besöksadress

Grev Turegatan 16

Postadress

Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon

08-791 29 00

Epost

Fax

08-611 56 23

Organisationsnr

262000-1160

Förfrågningar

Pressfrågor

För pressfrågor, kontakta Per Andersson

Internationella frågor

För internationella frågor, kontakta Elin Elliot

Frågor om akademien

För frågor om akademien, kontakta Johan Weigelt

Allmänna frågor

För allmänna frågor, kontakta Anna Lindberg

Var det IVA konferenscenter du sökte? Klicka här

IVAs Medarbetare

Ridderstad

Alexandra Ridderstad

Verksamhetschef Jobbsprånget
070-417 45 45
Parvin

Alicia Parvin

Projektkoordinator
08-791 29 38
Gezelius

Anders Gezelius

Projektledare
Mentor4innovation
0707-29 64 04
Clauson

Ann Clauson

Konferensvärdinna
IVA Konferenscenter
08-791 30 06
Wolgers

Ann Wolgers

Kommunikationschef
072-077 38 08
Lindberg

Anna Lindberg

Projektledare
08-791 29 91
Friskopps

Anna-Karin Friskopps

Konferensbokning
IVA Konferenscenter
08-791 30 00
Aulio

Britta Aulio

Konferensbokning
IVA Konferenscenter
08-791 30 00
Linden

Caroline Linden

Internationell koordinator
08-791 29 51
Svedberg

Charlotta Svedberg

Konferenschef
IVA Konferenscenter
08-791 30 02
Elliot

Elin Elliot

Internationell sekreterare
08-791 29 28
Glaumann

Eva Glaumann

Vice Verksamhetsansvarig (föräldraledig)
Jobbsprånget
Lagerblad

Eva Lagerblad

Projektkoordinator
08-791 29 10
Lundgren

Eva Lundgren

Projektledare
08-791 29 14
Adamsson

Fredrik Adamsson

Tekniker
IVA Konferenscenter
08-791 30 00
Wahlström

Gustaf Wahlström

Projektkoordinator
08-791 30 04
Lindh

Hampus Lindh

Projektledare
08-791 29 31
Gyrulf

Helena Gyrulf

Verksamhetsansvarig Tekniksprånget
08-791 29 93
Lind

Helena Lind

Ansvarig Kundrelationer
Tekniksprånget
072-070 54 42
Mehra

Helena Mehra

Temakommunikatör för Kunskap i världsklass
Tel: 08-791 29 42
Jansson

Ingrid Jansson

Akademikoordinator
08-791 29 92
Bjarnason

Jakob Bjarnason

It-ansvarig
08-791 29 88
Rudberg

Jakob Rudberg

Vikarierande Projektledare
072-077 02 17
Westberg

Jan Westberg

Kommunikationsansvarig Människa - Teknik - Samhälle
08-791 30 49
Nordlöw

Jenny Nordlöw

Projektledare Prins Daniels Fellowship
070 - 252 96 76
Carlstedt

Johan Carlstedt

Temaledare Framtidens näringsliv
08-791 29 84
Weigelt

Johan Weigelt

Akademisekreterare, vice vd
08-791 29 44
Andersson

Johanna Andersson

Projektkoordinator
Tekniksprånget
08-791 29 05
Theander

Johanna Theander

Redaktör
073-443 49 18
Byman

Karin Byman

Temaledare Klimat-Resurser-Energi
070-574 70 72
Wachtmeister

Karin Wachtmeister

Client Relationship Manager
Jobbsprånget
070-918 21 55
Arneving

Katarina Arneving

Ekonomichef
08-791 29 15
Mellström

Katarina Mellström

Ansvarig utvecklingskontoret
070-309 22 50
Nilsson

Kristian Nilsson

Client Relationship Manager
Tekniksprånget
072-0775979
Piniji

Laras Piniji

Kommunikatör
Jobbsprånget
08-791 29 20
Fog

Lars Fog

Fastighetschef
08-791 29 80
Nilsson

Lars Nilsson

Chefredaktör
IVA Aktuellt
0709-64 52 64
Anderson

Lena Anderson

Redovisningsekonom
08-791 29 09
Olsson

Lennart Olsson

Fastighetsförvaltare
08-791 29 95
Olsson

Linda Olsson

Projektledare
08-791 29 06
Brandin

Linus Brandin

Client Relationship Manager
Tekniksprånget
072 - 077 59 87
Forsberg

Louise Forsberg

Client Relationship Manager
Tekniksprånget
08-791 30 01
Neiman

Maja Neiman

Projektledare
08-791 29 70
Mohr

Malin Mohr

Projektledare
073 - 635 93 50
Saker

Maria Saker

Projektledare
08-791 29 65
Petersson

Marika Petersson

Ekonomiassistent
08-791 29 04
Wikström

Martin Wikström

Temaledare Forskning och utbildning
08-791 29 58
Lindberg

Mattias Lindberg

Client Relationship Manager
Tekniksprånget
08-791 29 00
Krutmeijer

Monica Krutmeijer

Vd-assistent
08-791 29 71
Sannerblom

Monica Sannerblom

Projektkoordinator
08-791 29 43
Rudbeck

Nina Rudbeck

Head of Client Relations
Jobbsprånget
070-253 23 50
Wallin

Olle Wallin

Projektledare
072-070 15 55
Andersson

Per Andersson

Pressansvarig
072-071 39 73
Hjertén

Per Hjertén

Projektledare
073-712 32 86
Mandalh

Peter Mandalh

Projektledare
070 651 29 21
Rönnberg

Pär Rönnberg

Skribent
08-791 29 79
Komakech

Robert Komakech

Tekniker
IVA Konferenscenter
08-791 30 05
Mosazghi

Saba Mosazghi

Client Relationship Manager
Tekniksprånget
072-3347710
Rhodes

Sara Rhodes

Client Relationship Manager
Tekniksprånget
08-791 29 00
Bixo

Sarah Bixo

Client Relationship Manager
Tekniksprånget
070-549 54 16
Benzon

Sherry Benzon

Service
08-791 29 56
Yngwe

Sofia Yngwe

Kommunikationsansvarig Framtidens näringsliv
072-077 52 63
Eriksson

Staffan Eriksson

Temaledare Människa-Teknik-Samhälle
08-791 29 53
Tengborg

Thommy Tengborg

Kommunikatör
Tekniksprånget
072-077 02 19
Teeri

Tuula Teeri

Vd
08-791 29 71