Mentor4innovation för Wallenberg Academy Fellows

Innovation
Gruppdiskussioner_m4i.jpg

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för Sveriges mest lovande unga forskare som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med Mentor4innovation är att på sikt öka innovationskraften i svensk forskning genom att denna grupp av ledande unga forskare får en handplockad mentor. 

 

Mentor4innovation bygger på "best practice" av tio års erfarenheter från IVAs uppskattade program Mentor4Research och har sedan vidareutvecklats och anpassat till forskarna i Wallenberg Academy Fellows. Utifrån varje forskares intresse och långsiktiga mål erbjuder programmet olika innovationsinriktningar från "Societal Impact" till "Commercialisation".

Innovationsinriktade mentorer med relevant bakgrund, erfarenhet och personliga nätverk rekryteras utifrån varje forskares individuella behov och inriktning till detta prestigefyllda program. 

Den första omgången av Wallenberg Academy Fellows kommer under början av hösten 2016 få sin handplockade mentor. Denna omgång av programmet avslutas före sommaren 2017 med en gemensam workshop. 

Wallenberg Academy Fellows är en flerårig satsning på unga lovande forskare på svenska universitet. Varje år väljs 25 till 30 forskare ut till detta exklusiva program. För mer information se Wallenberg Academy Fellows hemsida. 

 

Projektet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 


Läs mer om Wallenberg Academy Fellows 

  

Filtrera
 • Video
 • IT Digitalisering
 • Innovation
 • Forskning
 • Energi
 • Entreprenörskap
 • Företagande
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018

Publicerat