Mentor4innovation för Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för Sveriges mest lovande unga forskare som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med Mentor4innovation är att på sikt öka innovationskraften i svensk forskning genom att denna grupp av ledande unga forskare får en handplockad mentor. 

Den senaste omgången av IVAs program Mentor4innovation avslutades vid årsmötet för forskare i den exklusiva gruppen Wallenberg Academy Fellows. Filmen ovan visades vid detta tillfälle där flera forskare och mentorer intervjuades. 

I filmen lyftes sex par forskare och mentorer som deltagit i den senaste omgången. Trots ett utmanande pandemiår var det uppenbart att mentorskapet fungerat väl för forskarna, som representerade såväl natur- och livsvetenskap, som humaniora och social vetenskap. 

”En viktig framgångsfaktor för att Mentor4innovation fungerat så väl även under ett pandemierår är att varje forskare har ett personligt mål som är både intellektuellt och känslomässigt engagerande” kommenterade Programledare Anders Gezelius. 

Om Mentor4innovation

Mentor4innovation bygger på "best practice" av tio års erfarenheter från IVAs uppskattade program Mentor4Research och har sedan vidareutvecklats och anpassat till forskarna i Wallenberg Academy Fellows. Utifrån varje forskares intresse och långsiktiga mål erbjuder programmet olika innovationsinriktningar från "Societal Impact" till "Commercialisation".

Innovationsinriktade mentorer med relevant bakgrund, erfarenhet och personliga nätverk rekryteras utifrån varje forskares individuella behov och inriktning till detta prestigefyllda program. 

Kunniga och erfarna mentorer är en nyckelfaktor för att ge Fellows bästa möjliga utveckling under programmet. I detta 5 minuters filmklipp ger Eugen Steiner, flerfaldig mentor i olika IVA-program, sina 10 bästa tips för mentorer i Mentor4innovation. 

Mentor4innovation är ett årligt  återkommande program för Wallenberg Academy Fellows. Den första omgången genomfördes år 2016/17 och har över åren blivit ett uppskattat program.  Forskare djupintervjuas under våren, mentorer handplockas därefter. Programmet som löper under ett knappt år genomförs sedan med start under hösten och avslutas med en workshop för forskare den följande senvåren.

Wallenberg Academy Fellows är en flerårig satsning på unga lovande forskare på svenska universitet. Varje år väljs 25 till 30 forskare ut till detta exklusiva program. För mer information se Wallenberg Academy Fellows hemsida. 

Projektet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse


Läs mer om Wallenberg Academy Fellows