Är du redo för att skapa faktisk nytta av din forskning?

Lär dig mer om din forskning och hur långt du kommit på vägen mot faktisk nytta med hjälp av vår självskattning.
själskattnigwebb.jpg

Är du intresserad av – eller redan på väg – att affärsutveckla eller på annat sätt omsätta din forskning till faktisk nytta? Ta hjälp av vår självskattning för att få en tydligare bild av var du och ditt forskningsteam står idag och vad du kan behöva tänka på och utveckla för att komma vidare.

Självskattningen handlar om att identifiera vilken nivå ditt forskningsprojekt befinner sig på inom ett antal områden som är relevanta för potentialen att omsätta forskningsresultat till faktisk nytta: omvärldsbevakning, hållbarhet, målgrupper, kunskapstillgångar och immaterialrätt, team och planering.

När du gått igenom samtliga områden får du med dig en sammanfattning av dina resultat, dina egna anteckningar, och ett antal tips om vad du nu kan behöva baserat på din självskattning.

Observera att resultatet inte ska tolkas som en värdering av forskningen, eller som en bedömning av om ditt forskningsprojekt passar för IVAs 100-lista. Däremot kan det vara användbart inför en ansökan eftersom självskattningen i stor utsträckning speglar våra urvalskriterier till IVAs 100-lista.

Denna första version av självskattningsverktyget har tagits fram med hjälp av samlade insikter från IVAs projekt Research2Business, som vill stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Vi vill gärna ha din återkoppling på vad du tyckte om verktyget.

RU Ready 2 Utilize? Testa verktyget här!

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50