Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Debatt: Halvledare styr framtiden – och staten måste gå före

Pandemin visade hur beroende vi är av små, men avgörande komponenter – halvledare. Sverige måste vara med i EU:s storsatsning på om­rådet, och har alla förutsättningar att skaffa sig en framträdande roll. Men det krävs både politiskt mod och ekonomiska resurser från rege­ringen, ­skriver åtta ledamöter av IVA på DN Debatt.

Datachip
I takt med att produkters konkurrenskraft alltmer definieras av dess halvledare flyttas även värdeskapandet till dessa, skriver artikelförfattarna. Foto: Thomas Karlsson

I inlägget konstaterar debattörerna att den europeiska halvledarförordningen ger ett utmärkt tillfälle att använda denna unika hävstång för att värna om svensk industris långsiktiga konkurrenskraft, en grön, hållbar omställning med Sverige i ledande position och exportintäkter som säkrar vår välfärd.

Debattörerna förordar att regeringen:

  • Befäster Vinnovas och Tillväxtverkets ansvar för det svenska genomförandet av halvledarförordningens pelare ett och två.
  • Utökar Vinnovas budget med i storleksordningen 250 miljoner kronor per år för perioden 2024–2029 för att tillgängliggöra EU-medel inom förordningen.
  • Utökar akademins budget utöver punkten ovan för att stärka svenska utbildningar, föryngra forskar- och lärarkåren och säkra strategiskt viktig forskningsinfrastruktur inom halv­ledar­området.
  • Inför artikel 26a i den allmänna gruppundantagsförordningen i relevanta svenska förordningar för att möjliggöra Sveriges deltagande i EU:s pilotlinor.
  • Inrättar ett kompetent och nationellt närvarande ombud för halvledarförordningens investeringsfond.

Undertecknat:

Stefan Bengtsson, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseordförande, Chalmers tekniska högskola

Erik Dahlquist, ledamot av IVA och professor, Mälardalens universitet

Björn Ekelund, ledamot av IVA och forskningsdirektör, Ericsson

Martin Gren, ledamot av IVA och grundare, Axis Communications

Annika Olsson, ledamot av IVA, rektor Lunds tekniska högskola

Anders Söderholm, ledamot av IVA och rektor, Kungliga Tekniska högskolan

Johan Söderström, ledamot av IVA och Europachef, Hitachi Energy

Lars-Erik Wernersson, ledamot av IVA och professor, Lunds universitet

Läs hela inlägget publicerat på DN Debatt tsidagen den 7 maj 2024

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.