Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Debatt: Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många

Industrisatsningarna i norra Sverige står inför betydande utmaningar vilka, givet Sveriges gynnsamma förutsättningar, dock kan klaras under förutsättning att klimatpolitiken ligger fast i EU, skriver ledamöter av IVA på DI Debatt.

Foto (montage): Jesper Frisk, Simon Eliasson, Karin Wesslén/TT

Den pågående och nödvändiga omställningen mot fossilfria energislag är av en omfattning som saknar motsvarighet i modern tid. Enligt EU-kommissionen uppskattas kostnaderna för omställningen uppgå till omkring 600 miljarder euro per år fram till och med 2030. Både näringsliv och offentlig sektor kommer att belastas av dessa kostnader. 

Under våren 2024 har vi, en grupp ledamöter av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien från flera av akademiens avdelningar, arbetat med att ta fram ett bredare kunskapsunderlag rörande förutsättningarna för och betydelsen av dessa industrisatsningar i norra Sverige. 

Sammanfattningsvis, baserat på vår genomgång av forskningen drar vi följande övergripande slutsatser om industrisatsningarna i norra Sverige:  

  • Omställningen mot ett fossilfritt samhälle förutsätter en kraftfull, långsiktig och trovärdig klimatpolitik med en bred politisk uppslutning kring de klimatpolitiska målen.
  • Norra Sverige har gynnsamma förutsättningar för basindustrin, med rika naturresurser och ett i det närmaste koldioxidfritt elsystem. Såväl övre Norrland som Sverige har dessutom stora ytor som kan användas för utökad land- och havsbaserad vindkraft.
  • För att möta efterfrågan på el krävs effektiva tillståndsprocesser och snabb utbyggnad av landbaserad vindkraft.
  • Svensk industri har historiskt sett haft både framgångar och misslyckanden med industripolitiska satsningar. Åtgärder för att stödja en grön omställning bör bygga på transparens, tydliga utvärderingskriterier och väldefinierade skäl. Statens roll för investeringar i infrastruktur och teknisk utveckling är viktig.
  • Regeringen bör prioritera en sund konkurrens inom EU där subventioner, särskilt direkt till företag, hålls på lägsta möjliga nivå och där tydligt väldefinierade och noggrant utvärderade skäl i transparenta processer är en förutsättning för stöd.
  • För att klara omställningen behöver kommuner och regioner skapa en attraktiv miljö som lockar arbetskraft, annars riskerar vi stigande arbetskraftskostnader och utslagning av befintliga företag.

Undertecknat: 

Pontus Braunerhjelm, ledamot av IVA, ordförande Entreprenörskapsforum, professor vid Blekinge tekniska högskola och KTH 

Filip Johnsson, ledamot av IVA, professor Chalmers tekniska högskola 

Birgitta Bergvall-Kåreborn, ledamot av IVA, rektor Luleå tekniska universitet  

Pär Weihed, ledamot av IVA, prorektor vid Luleå tekniska universitet  

Anne Lidgard, ledamot av IVA,  

Kerstin Enflo, ledamot av IVA, professor vid Lunds universitet  

Fredrik NG Andersson, ledamot av IVA, docent Lunds universitet  

Johan Söderström, ledamot av IVA, Executive Advisor, Hitachi Energy Ltd.

Här kan du läsa hela debattartikeln, publicerad av Di Debatt den 23 juni 2024

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.