Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Debattreplik: Regeringen har ett ansvar när offentlig verksamhet tvekar om AI

Vi föreslår att regeringen snarast ger den redan aktiverade AI-kommissionen i uppdrag att arbeta fram skarpa förslag för att inte tappa ytterligare tid, skriver nio IVA-ledamöter i en debattreplik i Altinget.

I sin replik till debattinlägget "Svenska myndigheter behöver snabba på digitaliseringen" undertecknat ett antal representanter från regeringspartierna i Altinget den 10 maj 2024 skriver IVA-ledamöterna (sammanfattat): 

Sverige står inför enorma utmaningar. I år räknar regionerna med ett underskott på 22 miljarder kronor och två tredjedelar av alla kommuner uppger att de behöver spara. Även statliga myndigheter kämpar med att få verksamheternas ekonomi i balans.

AI kan effektivisera och höja kvaliteten i offentliga verksamheter. Att inte nyttja dessa möjligheter nu vore ett allvarligt misstag.

Det är därför glädjande att läsa den debattartikel som civilministern med flera representanter från regeringspartierna publicerade i Altinget, där möjligheterna med AI lyfts fram. Inlägget nämner en rad insatser som genomförts och investeringar i utbildning, forskning och utveckling. 

Det är emellertid lätt av debattinlägget att få intrycket att regeringen anser att AI-frågan nu är någon annans ansvar.

Men offentlig förvaltning verkar ändå tveka. Trots de nämnda insatserna, och ett politiskt mål om att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter, halkar Sveriges offentliga förvaltning efter i såväl EU-kommissionens DESI-index som i EU-kommissionens jämförelse mellan medlemsstaternas e-förvaltningar. 

Dagens insatser och styrning räcker alltså uppenbarligen inte.

...

Undertecknarna föreslår därför regeringen att:

  1. Överväga en förändring av budgetlagen och myndighetsförordningen i syfte att förtydliga att myndigheter har ett ansvar att överväga om AI eller annan digital teknik på ett rättssäkert sätt kan bidra till effektiviseringen. Dessutom bör Riksrevisionens uppdrag förtydligas så att det sker en regelbunden uppföljning av myndigheternas arbete med AI,
  2. Se över Lagen om offentlig upphandling och Lagen om innovationsupphandling i syfte att föra in skrivningar med skall-krav gentemot offentliga aktörer; de ska ha övervägt införa AI eller annan digital teknik i relevanta delar av den upphandlade produkten eller tjänsten och
  3. Ge relevanta myndigheter i uppdrag att identifiera hur AI kan användas för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, samt att följa upp riskerna.

Undertecknat: 

Anette Novak
IVA-ledamot, ordförande i avdelning informationsteknik

Fredrik Heintz
IVA-ledamot, vice ordförande i avdelning informationsteknik

Åsa Zetterberg
IVA-ledamot, vice ordförande i avdelning informationsteknik

Anne-Marie Eklund Löwinder
IVA-ledamot avdelning informationsteknik

Patrik Fältström
IVA-ledamot, avdelning informationsteknik

Daniel Gillblad
IVA-ledamot, avdelning informationsteknik

Jan Gulliksen
IVA-ledamot avdelning informationsteknik

Cecilia Magnusson Sjöberg
IVA-ledamot, avdelning informationsteknik

Robin Teigland
IVA-ledamot, avdelning informationsteknik

Här kan du läsa hela repliken publicerad av Altinget onsdagen den 5 juni 2024

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.