Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Den hållbara ingenjören

Att studenter upplever oro och stress över både studieliv och det kommande arbetslivet har blivit vanligare visar nya rapporter. Under våren 2019 bjöd IVAs Studentråd in till workshopar för att samtala om lösningar på problematiken.

Projektet Den hållbara ingenjören drevs av IVAs Studentråd under 2018–2019. Syftet var att lyfta olika aspekter kring studenters psykiska hälsa och vad detta kan innebära för det framtida arbetslivet.

citat tecken

Utbildar vi verkligen hållbara ingenjörer som orkar arbeta engagerat hela arbetslivet?

IVAs Studentråd

Vid två workshoppar, som genomfördes vid Luleå tekniska universitet respektive Linköpings universitet, diskuterades såväl orsaker som konkreta lösningar. Här presenteras resultatet av de två tillfällena. Deltagarna var studenter, personer från näringslivet och anställda vid universiteten.

Utbildar vi hållbara ingenjörer?

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.