Den hållbara ingenjören

Att studenter upplever oro och stress över både studieliv och det kommande arbetslivet har blivit vanligare visar nya rapporter. Under våren 2019 bjöd IVAs Studentråd in till workshopar för att samtala om lösningar på problematiken. På plats fanns företrädare från näringsliv och universitet.
tim-gouw-1K9T5YiZ2WU-unsplash.jpg

Läs slutsatser från projektet här