Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

En digital start på arbetslivet

Föreställ dig att du som student tar examen på Zoom. Några minuter senare loggar du in på Teams för att börja din allra första arbetsdag. Detta har varit verkligheten för många nyexaminerade studenter under pandemiåret. Hur upplever de nyexaminerade detta och hur skiljer sig den digitala arbetsplatsen från den fysiska? Detta ville IVAs Studentråd ta reda på. Projektet uppmärksammar de nyexaminerades unika situation, och har skapat en guide med tips till arbetsgivare om den bästa digitala onboardingen.

Uppfälld bärbar dator på ett bord vid ett fönster

Under pandemin har förändringar skett till följd av att stora delar av befolkningen plötsligt jobbat hemifrån. Hur detta påverkar olika grupper varierar och i och med nyexaminerades särskilt utsatta position har vi valt att avgränsa projektet till de dessa, som ska börja sin första arbetstid under helt nya, digitala förutsättningar.

Inom projektet intervjuades ett 20-tal nyutexaminerade studenter, främst civilingenjörer om deras upplevelser och reflektioner kring den digitala onboardingen. Under intervjuprocessen använde sig projektgruppen av en stor variation av nyexaminerade från olika stora på företag och kompetensområden.

Projektets mål
Målet med projektet var att hitta tips och lösningar för att förbättra onboardingen på företag med en digital omställning. Inställningen var att fokusera på att få nyexaminerades röster att bli hörda och skapa diskussioner runt detta.

Resultatet
Resultatet av projektet är en guide som vem som helst kan ta del av. Guiden är indelad i fyra delar som beskriver de olika aspekter av att introduceras till en ny arbetsplats digitalt. Efter varje del finns en checklista som sammanfattar tipsen på ett lättillgängligt sätt.

Projektgruppens medlemmar:

Hanna Brouillette, Mälardalens Högskola
Maria Gunnarsson, Lunds Tekniska Högskola
Mette Barten, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet
Emelie Detert, Linköpings Universitet

Omslag guide

Guide till en digital onboarding av nyanställda (PDF)

Om IVAs Studentråd

Studentrådet är ett forum för samhällsengagerade studenter som vill möta likasinnade och forma morgondagens samhälle. Det är en plats för att testa idéer, träna färdigheter och bygga nätverk för studenter som vill vara delaktiga i att forma Sveriges - och världens - framtid. Studentrådet bidrar med ett viktigt student- och doktorandperspektiv till många delar av IVAs verksamhet.

Läs mer om IVAs Studentråd