Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Flera IVA-ledamöter i regeringens forskningsberedning

Regeringen tillsätter en ny forskningsberedning – en expertgrupp med kunskap om svensk forskning och dess betydelse för Sveriges internationella konkurrenskraft. Gruppen består av 15 personer varav sex är ledamöter av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Detaljbild av entrén till IVAs kansli i Stockholm
Tuula Teeri mot orange vägg
citat tecken

Det är mycket positivt att regeringen nu tillsätter en forskningsberedning för att inhämta kunskap från akademien. Att en så stor andel av gruppen består av IVA-ledamöter är ett bevis på vår relevans.

Tuula Teeri, vd IVA

Forskningsberedningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forsknings- och innovationspolitiska propositionen som beräknas till slutet av 2024. Avsikten med forskningsberedningen är att bidra med nationell och internationell omvärldsbevakning, analyser och råd till forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. Läs mer i Utbildningsdepartementets pressmeddelande.

IVA-ledamöter i forskningsberedningen

Bertil Andersson, Internationell ledamot, professor i biokemi

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Avdelning Utbildning och forskning, rektor, Luleå tekniska universitet

Anders Hagfeldt, Avdelning Kemiteknik, rektor, Uppsala universitet

Amy Loutfi, Avdelning Teknikens grunder och gränsområden, professor i datavetenskap, Örebro universitet

Sara Mazur, Avdelning Utbildning och forskning, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Anna Wedell, Avdelning Bioteknik, överläkare vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset och professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.