Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Föreläsningsserie: Tio kungliga akademier i tid och rum

Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen. I den här föreläsningsserien lyfts tio kungliga akademier som skapades med ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige, däribland IVA.

Konstakademien
Kungl. Akademien för de fria konsterna

Lördag 26 augusti kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Preses, Helena Tallius Myhrman berättar om Konstakademiens mångsidiga verksamhet vars uppdrag är att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att berika ett levande samhälle. Besök konstakademien.se

Kungl. Vetenskapsakademien

Lördag 16 september kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Professor Karl Grandin, föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria, berättar utifrån Vetenskapsakademiens rika historia om dess utveckling fram till idag med att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Besök kva.se

Vitterhetsakademien – Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Lördag 30 september kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Preses Peter Gillgren berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar. Besök vitterhetsakademien.se

Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Lördag 14 oktober kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Styresmannen, docent Björn von Sydow berättar om Krigsvetenskapsakademins förnyade inriktning sedan tio år tillbaka. Akademien har startat ett fördjupat studiearbete kring säkerheten och totalförsvaret i ljuset av Rysslands angrepp på sina grannländer. Både militära och civila förhållanden studeras och ett stort antal böcker har publicerats. Ett nytt projekt håller just på att växa fram.  Akademien kan i detta värv beskrivas som en självständig tankesmedja. Besök kkrva.se

Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges Marina Akademi

Fredag 20 oktober kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Ordförande Anders Grenstad ger bakgrund om Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges Marina Akademi. 

Vidare redogör ledamöterna Niklas Granholm och Per Edling för två aktuella arbeten från verksamhetens vetenskapsgrenar.  Besök koms.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Lördag 28 oktober kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

”Blott Sverige svenska krusbär har – om våra odlade växters historia och framtid”. Professor Roland von Bothmer berättar om hur kulturväxterna har blivit en av grunderna för samhällets utveckling och välståndet vi upplever i dag. Hur mänsklig och naturlig selektion har resulterat i unika lokala anpassningar till de förutsättningar som råder i olika delar av landet och hur växtförädlingen även framgent kan bidra i ett förändrat klimat. Besök ksla.se

Kungl. Musikaliska akademien

Lördag 11 november kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Besök musikaliskaakademien.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Fredag 24 november kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal
Preses Marcus Wallenberg berättar om Sverige som ett land med stark ingenjörstradition och betydelsen av detta för vår styrkeposition som innovationsland i världen.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Lördag 25 november kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Preses, Lars-Erik Edlund, berättar om Kungl. Gustav Adolfs Akademiens mångsidiga verksamhet som främjar forskning om svensk folklig kultur. Detta senare tas i bred mening och innefattar den folkliga kulturen i Sverige och övriga Norden samt de inhemska minoriteterna, och gäller såväl förhistorisk och historisk tid som nutid. I föredraget exemplifieras detta breda verksamhetsfält. Besök gustavadolfsakademien.se

Svenska Akademien

Lördag 2 december kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Ständige sekreteraren Mats Malm berättar om hur Svenska Akademien arbetar för det svenska språket och den svenska litteraturen enligt sitt uppdrag från 1786, och för den internationella litteraturen genom Nobelpriset, en uppgift som kom till vid 1900-talets början. Besök svenskaakademien.se

Alla föreläsningar hålls på Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm. Begränsat antal platser vid varje program. Ingen förhandsbokning utan först till kvarn gäller. Programmet uppdateras löpande. 

Tio kungliga akademier - folder

Jubileumsemblem 50 år på tronen

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.