Ny rapport: Hållbar nystart för Sverige

Vi kan nu börja skönja konturerna av det nya normala efter den akuta delen av coronakrisen. Mycket har ändrats. Men de långsiktiga utmaningarna att ställa om Sverige till ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt samhälle finns kvar.

IVA har under våren drivit projektet Hållbar nystart för Sverige. Fokus ligger på åtgärder som är nödvändiga när vi går vidare ur krisen. Det handlar i stor utsträckning om förändringarsarbetet inom olika områden som påbörjats före krisen.

Vi föreslår nio områden för en hållbar nystart av Sverige. Inom var och en av dessa har IVA i olika projekt tagit fram analyser och mer detaljerade förslag:

Läs online Ladda ner