VA-rapport: Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer

För att klara utmaningarna kring vatten i urbana miljöer krävs en kombination av ändrade regelverk, ny teknik och tekniska system samt insikter om att förutsättningarna för vattenförsörjningen förändras över tid.
seadil-hakim-iIhRoq5_s1M-unsplash-1200px.jpg

I denna rapport, som är en av fyra i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning, behandlas olika aspekter av hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer.

Läs online 

Ladda ner

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53