Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Inspel om EUs kommande ramprogram om forskning och innovation (FP9)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anser att det kommande ramprogrammet för forskning och innovation (FP9) är av stor vikt för Europas möjligheter för att möta samhällsutmaningar, bidra till vetenskaplig utveckling och stärka konkurrenskraften i en alltmer globaliserad värld.

Akademin vill särskilt peka ut följande:

  • För att EU ska fortsätta vara globalt konkurrenskraftigt, så är det nödvändigt att öka finansieringen så att den överstiger det förra ramprogrammet Horizon 2020 (H2020). Denna ökning borde vara möjlig genom förändringar av prioriteringarna i EUs budget.
  • FP9 bör vara inriktat på excellens inom forskning och innovation. Det ska driva en europeisk linje, men inte ersätta nationella satsningar. De initiativ som fungerar väl inom H2020 bör fortsätta inom FP9.
  • Förenklingen och effektiviseringen bör fortsätta Den administrativa bördan på deltagande forskare, företag och andra organisationer bör minskas.
  • Finansiering för ERC bör ökas inom FP9 för att säkra mer excellent forskning.
  • Europas infrastruktur för forskning bör vara tillgänglig för alla typer av organisationer. Dessutom behövs en ny europeisk strategi för test- och demonstrationsanläggningar.
  • FP9 bör fortsätta att bidra till utvecklingen av globalt konkurrenskraftig och hållbar europeisk teknik och industri. Företag av alla storlekar bör ha möjlighet att delta i FP9-iniativ, som till exempel Offentlig-Privat Samverkan såväl som andra former av samarbeten.
  • Ett europeiskt Innovationsråd är ett intressant koncept som skulle kunna komplettera ramprogrammet utan att vara en egen ”pelare”. Ett europeiskt Innovationsråd borde samla alla instrument för att främja innovation under ett paraply.  

Läs hela inspelet här (PDF på engelska)