Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVA kommenterar Ekonomipriset

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 tilldelas Claudia Golding, Harvard University, Cambridge ”för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall”. Här kommenterar Anna Dreber, IVA-ledamot i avdelning Ekonomi och professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm priset och pristagaren.

- Claudia Goldin är en gigant på området. Väldigt kul att se att detta belönas. Det är extremt inspirerande och uppmuntrande, säger Anna Dreber.

Anna Drebers eget forskningsområde handlar om hur man kan göra forskningsresultat mer tillförlitliga. Anna Dreberg har tidigare forskat om könsskillnader i ekonomiskt beslutsfattande, om risktagande och huruvida detta påverkas av hormoner (svaret verkar vara nej).

Claudia Goldins forskning handlar om att förstå kvinnors arbetsmarknadsutfall. Goldins forskning består av två delar: dels ett historiskt perspektiv över hur det har sett ut med andelen kvinnor på arbetsmarknaden. Det är ett ganska komplicerat och svårt område – att hitta fakta och statistik för årtionde efter årtionde, från 1800-talet och framåt. Exempelvis fick p-piller stor påverkan på kvinnors utfall på arbetsmarknaden. P-piller ledde till andra karriärval, säger Anna Dreber.

Den andra delen i Claudia Goldins forskning handlar om varför det finns lönegap mellan kvinnor och män. Varför lönegapet har minskat och varför det fortfarande finns ett lönegap. Det handlar om att förstå vilka hinder som kvinnor möter på arbetsmarknaden – både historiska och nutida hinder. Claudia Goldin var en av de första som kunde visa hur inkomstskillnader mellan kvinnor och män ökar efter barnafödande – och att skillnaden består över tid. Det har lett till ett jättestort forskningsområde inom vad som kallas Child Penalty. Alltså bestraffningen på arbetsmarknaden för att få barn, och hur det skiljer sig mellan länder och grupper. 

Claudia Goldins forskning handlar främst om arbetsmarknaden i USA, men i många andra länder har man plockat upp hennes forskning och studerat liknande frågor. Här i Sverige har exempelvis Jakob Molinder, ekonomhistoriker vid Uppsala universitet gjort liknande forskning för Sverige.

Ett intressant resultat från Claudia Goldins forsking är att ökad BNP-tillväxt inte automatiskt leder till ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden. Utvecklingen ser snarare U-formad ut. Detsamma gäller för Sverige, säger Anna Dreber. 

Vad är viktigast för jämställd arbetsmarknad?

Äldeomsorg och barnomsorg, svarar Anna Dreber omedelbart. Saker som att dela föräldraledigheten. Ha normer där man inte behöver sitta på jobbet till 8 på kvällen. Den historiska utbyggnaden av barnomsorgen har betytt väldigt mycket.

Läs pressmeddelandet: Ekonomipriset 2023: Hon hittade nyckelfaktorer bakom könsskillnader på arbetsmarknaden

Om Anna Dreber Almenberg

Anna Dreber Almenberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är också en Wallenberg Scholar, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och ledamot av IVAs avdelning Ekonomi sedan 2017. 

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.