Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVA-lag bidrar till lösning på FNs hållbarhetsmål

Under hösten 2022 deltog IVA i tävlingen Hack for Earth, ett globalt hackathon som syftar till att hitta lösningar på FNs 17 hållbarhetsmål och som utförs med stöd av FN och den svenska paviljongen på Expo2020 i Dubai.

Med ett lag bestående av IVA-ledamöter, lärare, studenter och professorer från KTH och AFRICA DESIGN vann IVA-laget kategorin utbildning med bidraget UN EduPass – ett system för att öka mobiliteten av unga studenter genom en global översättningsstandard för betyg och andra kvalifikationer.

Efter höstens vinst väntar nu nästa steg för IVA-laget. Build for Earth är ett acceleratorprogram för att arbeta vidare med de vinnande idéerna från varje kategori. Margareta Norell Bergendahl, IVA-ledamot och professor emeritus vid KTH ledde IVA-laget mot vinsten och ser fram emot nästa steg i arbetet.

Vad är speciellt med Hack for Earth?

- För att skapa förankring i tävlingen har de först vänt sig till en global publik och frågar tusentals människor världen över vad deras önskningar om framtiden var, och byggt hackathonet därifrån. Det är en process som på riktigt utgår från vad människor drömmer om.

- Hack for Earth har även lyckats intressera många partnerorganisationer, det var så IVA kom med, vilket är ett bra sätt att sprida idéer. Det är ett verkligt världsomspännande projekt utan utgångspunkt i det kommersiella utfallet utan med fokus på att göra skillnad. Det finns också en systematik i processen för att få ut reella resultat från tävlingen, med nästa steg som är Build for Earth och som startar nu i januari med stöd i en strukturerad accelerator.

Vad har ni letat efter när ni bildade IVA-laget?

Vi var ute efter olikheter, för att kunna leverera en så bra lösning som möjligt, så vi letade efter diversitet både inom ålder och internationell/kulturell bakgrund. Till slut bestod laget av IVA-ledamöter, studenter, professorer och lärare från KTH, forskare och studenter från Africa Design, representanter från näringslivet och Vinnova, medlemmar i IVAs Studentråd och Tekniksprångspraktikanter.

Berätta om ert vinnande bidrag – UN-EduPass.

- UN Edu-Pass är en plattform för att översätta kvalifikationer via plattformen men också betyg via en omvandlare. Målet är en ökad mobilitet som i förlängningen stärker demokratisering då personer från till exempel Afrikanska kontinenten med yrkeskunskaper eller annan utbildning lättare kan söka sig till universitetsutbildningar världen över.

Vad har denna erfarenhet get dig personligen?

Jag tycker det har varit en extraordinär upplevelse just för att vi fått ihop ett så mångsidigt lag. Vi har verkligen utnyttjat det i arbetet och sett till att allas olika perspektiv har kommit oss till hjälp för att utveckla idéen UN-EduPass. En viktig aspekt är att de yngre i laget verkligen tar lead – vilket de gör med glans!

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.