Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVA Väst under 40 år

IVA Väst bildades 1981 för att ge ledamöterna som bor och arbetar i västra Sverige möjlighet att ta del av och ge impulser till pågående IVA-projekt och samlas kring västsvenska teknik-, ekonomi- och näringslivsfrågor. I en publikation framtagen till 40-årsjubileet beskrivs verksamheten sedan bildandet ingående, och visar på hur IVA Väst har varit och är en viktig del i samhällsutvecklingen.

Förord: IVA Väst för effektiv kompetensuppbyggnad
och näringsutveckling i Västra Götaland

Redan under 1970-talet - kanske tidigare – diskuterades den obalans som fanns i ledamotskretsen, när det gällde den regionala representationen i IVA. Obalansen påtalades inte minst av ledamöterna från Västsverige, som hade såväl Chalmers som ett omfattande regionalt näringsliv. Också ledamöterna i Sydsverige, där Lunds tekniska högskola etablerats redan 1961 påtalade obalansen. Detta har även de tekniska högskolor som senare växte fram gjort. Starka önskemål om att akademien skulle förstärka sin regionala verksamhet, kom också från näringslivet genom ledamöterna i dåvarande IVAs Industriella råd (Näringslivsrådet).

1980 tog professor Sven Olving avd. XI1 preses för IVA 1978– 1980 – initiativ till en arbetsgrupp, vars syfte var att etablera en regional IVA-verksamhet i Västsverige. På arbetsgruppens förslag beslöt IVAs presidium 1981 att starta IVA Väst. Verksamheten sköttes till en början mer informellt, men har allteftersom vuxit i styrka. Några år senare bildades IVA Syd och numera finns också IVA Nord.

Enligt IVAs verkställande direktör Tuula Teeri är den regionala verksamheten en viktig del i akademins arbete, inte minst för att IVAs budskap sprids på ett mycket effektivt sätt och att IVA når nya grupperingar i samhället.

Idén att sammanställa en skrift om IVA Väst och dess verksamhet under 40 år väcktes vid samtal under våren 2021 mellan Anna Nilsson-Ehle (vice ordförande och ordförande i IVA Väst 2006–2012), Svante Svensson (ledamot av IVA Västs ledningsgrupp2 2006–2011 och sekreterare i lednings- gruppen 2012–2015) och Folke Hjalmers som medverkade vid bildandet av IVA Väst och som varit aktiv inom ledningsgruppen på många olika sätt (vice ordförande, ledamot, adjungerad och sekreterare) under 80- och 90-talen.

Skriften beskriver ingående IVA Västs verksamhet sedan den regionala verksamheten bildades. Ett försök har gjorts att lyfta fram intressanta områden, aktiviteter och samarbeten genom mer omfattande beskrivningar. En noggrann presentation av vilka som har lett verksamheten och av de aktiviteter som har genomförts finns också i skriften.

Syftet med denna rapport är att ge ledamöterna i IVA och dess Näringslivsråd men också alla övriga personer som deltagit i IVA Västs aktiviteter mer information och kunskap om IVA Väst samt en djupare insikt i IVAs uppgift och verksamheter. Rapporten visar att IVA Väst har lyckats fånga upp många viktiga frågor i rätt tid och lyckats skapa ett stort engagemang runt dessa. Det visar den stora uppslutningen från många olika delar av samhället över olika åldersgrupper. IVA Väst har varit och är en viktig del i samhällsutvecklingen. Ett stort tack till författarna Folke Hjalmers och Svante Svensson som under åren varit aktiva i IVA Väst.

/Marianne Dicander Alexandersson, Ordförande i IVA Väst 2016-2021

IVA Väst under 40 år