Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs cybersäkerhetsprojekt lanserar hot- och lägesbild

IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft lanserar en hot- och lägesbild som utgångspunkt för projektets arbete och överblick för de som har intresse av frågan.

Hoten mot digitala system i Sverige är många och blir allt fler. En anledning är att verksamheter i olika samhällssektorer blir bättre på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Genom användningen av information i de digitala systemen skapas betydande värden som lockar till sig aktörer med illegala syften. För att skydda sig mot cyberhot är det nödvändigt att förstå angriparnas syfte och tillvägagångssätt, det vill säga hur de utnyttjar brister och svagheter i IT-system och organisationer.

Det gäller också att ha kunskap om vilka skyddsvärden som är vitala för den egna verksamheten. Är det kunskap, information eller personer som är speciellt intressanta? Eller en kombination?

Projektet gör inga anspråk på att ge en heltäckande sammanfattning av hot- och lägesbilden. Likväl pekar den på ett antal viktiga områden för att förstå Sveriges relativt svaga förmåga inom cybersäkerhet, som står i kontrast till vår stora förmåga att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Underlagsrapport: hot- och lägesbild