IVAs Smart industri 2016-2019

Summering av IVAs Smart industri-projekt 2016-2019 med fokus på små och medelstora företags digitalisering, som bland annat innehåller en intervju med Mikael Damberg som 2016 var näringsminister med ansvar för att ta fram regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Rapporten ger också en bild av hur deltagarna i Smart industris B2B-forum ligger till med sin digitala transformation, och vilka de största utmaningarna för små och medelstora företag är. 

Möt också vinnare och finalister i Smart industris företagstävling, och läs mer om vinnarnas belöning: kunskapsresor till Industrie 4.0-land. 

Goda exempel ska visa vägen

I taxin på en IVA-resa till München 2015 sa Siemens nordenchef Ulf Troedsson: ”Jag har en idé. Jag tycker Sverige ska göra som norrmännen och starta en tävling för att uppmärksamma små och medelstora företags digitalisering”.

Därmed var projektet fött. Snart anslöt sig fler företag och organisationer. 2016 lanserade regeringen sin nyindustrialiseringsstrategi som fick namnet ”Smart industri”. I denna ingick att lyfta fram goda exempel. Tillväxtverket fick i uppdrag att genomföra detta och blev IVA-projektets huvudfinansiär.

Under de dryga två och ett halvt åren som Smart industri pågått har vi tre gånger delat ut priser och hedersomnämnanden i företagstävlingen. Vi har mött 1500 företrädare för små och medelstora företag och andra engagerade i deras digitalisering. Vi har träffat dem vid B2B-forum, seminarier och rundabordssamtal runt hela landet. Vi har fått svar på en rad frågor om utmaningarna för små och medelstora företag i deras arbete med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Ur rapportens förord av Johan Weigelt, ordförande i juryn för Smart industri, vice vd IVA

Läs rapporten online

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43