Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hitta STEM! Karta med aktiviteter kopplade till teknik och naturvetenskap

Känner du en 10-19-åring som vill lära sig mer om biologisk mångfald, besöka ett Science Center, kanske gå en kurs i programmering på fritiden eller höstlovet? Eller är du en själv? Tipsa om eller använd STEM-kartan!

Barn framför dator sträcker upp armarna i luften
Foto: Annie Spratt Unsplash

I kartan kan du söka och hitta flera hundra aktiviteter med koppling till teknik och naturvetenskap över hela Sverige.

Hur fungerar IVAs STEM-karta?

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) karta visar drygt 300 aktiviteter för unga mellan 10 och 19 år med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik, som finns i din omedelbara närhet eller den stad eller plats som du anger. 

STEM-kartan synliggör det stora och breda utbudet av aktiviter för unga, som en del av det arbete IVA gör för att stimulera livslångt lärande, positiva attityder till kunskap och bildning, och ungas nyfikenhet, problemlösningsförmåga och upptäckarglädje.

Kartan har tagits fram i samverkan med nätverket STEM för unga där IVA samlar aktörer, initiativ och arrangörer av fritidsaktiviteter som uppmuntrar unga till lustfyllt lärande och stärker ungas vetenskapliga kapital.

Vad är STEM?

Förkortningen STEM  är en paraplyterm som används internationellt för att gruppera de egna men relaterade disciplinerna vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Termen används vanligtvis i samband med utbildning och aktivteter för barn och unga - som kan skilja sig mycket åt men också har mycket gemensamt. 

Vill du lägga till något på kartan? Tipsa oss här!

Caroline Ingvarsson

Caroline Ingvarsson

Projektledare

Forskning, utbildning och innovation

Telefon: 0764 -95 60 36