Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hitta STEM!

Är du mellan 10 och 19 år och vill lära dig mer om biologisk mångfald, besöka ett Science Center och kanske gå en kurs i programmering på fritiden eller jullovet? Eller känner du någon som är det? Tipsa om eller använd STEM-kartan!

Klicka i kartan och zooma in på din nuvarande plats och hitta aktiviteter som finns i din närhet. Du kan välja en plats och typ av aktivitet när du använder menyn uppe till vänster på kartan. 

Hur fungerar IVAs STEM-karta?

Vill du göra något på fritiden?

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) karta visar drygt 300 aktiviteter för unga mellan 10 och 19 år med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik, som finns i din omedelbara närhet eller den stad eller plats som du anger. 

STEM-kartan synliggör det stora och breda utbudet av aktiviter för unga, som en del av det arbete IVA gör för att stimulera livslångt lärande, positiva attityder till kunskap och bildning, och ungas nyfikenhet, problemlösningsförmåga och upptäckarglädje.

Kartan har tagits fram i samverkan med nätverket STEM för unga där IVA samlar aktörer, initiativ och arrangörer av fritidsaktiviteter som uppmuntrar unga till lustfyllt lärande och stärker ungas vetenskapliga kapital.

Bloggen Resfredag om IVAs STEM karta.

Vad är STEM?

Förkortningen STEM  är en paraplyterm som används internationellt för att gruppera de egna men relaterade disciplinerna vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Termen används vanligtvis i samband med utbildning och aktivteter för barn och unga - som kan skilja sig mycket åt men också har mycket gemensamt. 

Caroline Ingvarsson

Caroline Ingvarsson

Projektledare

Kompetensförsörjning

Telefon: 0764 -95 60 36