Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Junior Academy: Nu öppnar ansökan 2023

Junior Academy ger ungdomar från 13 till 17 en unik möjlighet att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap, teknik och samarbete, genom att ta sig an samhällsutmaningar tillsammans med andra ungdomar världen över.

Junior Academy drivs av New York Academy of Sciences (NYAS) med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som partner.

– Junior Academy ger en fantastisk möjlighet för unga att utveckla sina kunskaper inom naturvetenskap och teknik genom att ta sig an samhällsutmaningar tillsammans med andra ungdomar världen över. Tidigare deltagare vittnar om att deras medverkan kommit att bli en viktig erfarenhet i deras framtida val av yrkesinriktning, säger Karin Norell Bergendahl, ansvarig för Junior Academy på IVA.  

Vad erbjuder Junior Academy? 

Junior Academy erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid, tillsammans med andra unga från hela världen, jobba på innovativa lösningar till olika utmaningar och problem. Utmaningarna kan exempelvis vara att stoppa övergödningen, utveckla nya former av förnybar energi eller miljövänliga byggnader. Projektet drivs av New York Academy of Sciences (NYAS) med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som partner. Inriktningen är vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik.

Ansök här

 

Om programmet

Junior Academy Sverige

Programmet startade: 2019

Projektledare: Karin Norell Bergendahl

Finansiärer: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Volvo, AstraZeneca, Chalmers och Clas Ohlson.

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och The New York Academy of Sciences (NYAS).