Katarina Gunnarsson tilldelas IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset - delas ut för fjärde gången vid IVAs Akademisammankomst den 29 maj. Priset är på 100 000 kronor. Pristagare för 2018 är Katarina Gunnarsson, reporter vid Sveriges Radio. I sin motivering lyfter juryn bland annat fram hennes integritet och självständighet.
Katarina_Gunnarsson.JPG

Juryns motivering

Katarina Gunnarsson har ofta valt sin egen väg där andra sprungit i grupp. Hon har tidigt sökt upp verkligheter som inte synts på den offentliga scenen och hon har ställt öppna frågor där andra har givit tvärsäkra svar. Bristen på tydliga kunskapskrav i skolan, de hårt drabbande köerna för behandling av prostatacancer och skjutningarna i ”utanförskapsområden” hör till de väsentliga ämnen hon lyft fram i radio det senaste året, med insikt och inlevelse. I sin arbetsprocess och i sina reportage i främst Studio Ett är Katarina Gunnarsson faktabaserad och utnyttjar på ett gediget sätt forskare och andra experter. Hon borrar djupt, envist och med stor personlig integritet.

Juryn

Ordförande i juryn har varit IVAs vd, professor Tuula Teeri. Juryn i övrigt har bestått av IVA-ledamöterna Hans Bergström, Eva Hamilton, Jan-Olov Johansson, Björn O. Nilsson och Lena Treschow Torell.

Bakgrund

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistik har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – detta i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen. Katarina Gunnarsson blir den fjärde personen som tilldelas priset.

– I en demokrati har media en viktig roll – så att vi kan bedöma vad som är sant. Det säger professor Tuula Teeri, vd för IVA och ordförande för juryn. Det handlar om kritiskt granskande journalistik, baserat på vetenskaplig metodik. IVA premierar genom Hans-Bergström-priset ett vetenskapligt synsätt inom journalistik.

Priset överlämnas till Katarina Gunnarsson vid Akademisammankomsten den 29 maj 2018 av IVAs preses Carl-Henric Svanberg. I anslutning till prisceremonin hålls ett seminarium om radions utveckling.

{Facts box}

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08