Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kemi - den gränslösa vetenskapen

En bok med fakta och frågeställningar från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Med boken vill KVAs klass för kemi och IVAs avdelning för kemiteknik belysa den roll som kemin spelat och spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

En lång rad experter, ledamöter av KVA och IVA såväl som andra, har bidragit med texter.

Bokens förord

Kemi – handlar inte det bara om farliga ämnen och onödiga tillsatser? Det är kanske bilden många har av kemi, men faktum är att utan kemi skulle vi inte ha det höga välstånd vi har i dag.

Tack vare kemisk kunskap har vi tillgång till läkemedel som botar sjukdomar och lindrar smärta – med hjälp av syntetiska antibiotika kan infektionssjukdomar som tidigare var dödliga botas, magsår kan behandlas utan dyra och plågsamma operationer och många cancerformer kan framgångsrikt behandlas med syntetiska preparat. Konstgödsel och medel som hindrar skadeinsekter gör att skördar kan ökas och svälten i världen därigenom begränsas. Tack vare kemin har vi även tillgång till alla de material vi behöver för att tillverka allt från kläder, rengöringsprodukter och kosmetika till bilar, TV-apparater och reservdelar till kroppen. Det är genom kemisk syntes vi kan framställa dessa och alla de övriga produkter vi behöver för vårt dagliga liv och det är kemin som visar vägen till hållbar produktion som utnyttjar förnybara råvaror och ger minimala mängder avfall. Kemisk kunskap är också oumbärlig för utveckling av nanoteknik och medicinsk diagnostik och andra till kemin angränsande områden. Kemin bidrar alltså till att finna lösningar till många av de komplexa globala problem vi står inför: hälsa, klimat, brist på råvaror, utnyttjandet av nya energikällor och tillgång till livsmedel för att föda jordens ökande befolkning.

Det är om allt detta den här boken handlar.

Kemi - den gränslösa vetenskapen

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.