Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kraftsamla för klimatet

För att kunna möta avgörande klimatmål, både globala och nationella, måste vi jobba med omställningen på alla fronter. Som en student på en av projektets workshops uttryckte det: “Alla måste gå före”. I detta projekt arbetade Studentrådet med att få samtliga aktörer i samhället - företag, organisationer, myndigheter och individer, sistnämnda speciellt i sina arbetsroller, att utöva klimatledarskap.

Hösten 2018 släppte FNs klimatpanel specialrapporten Global warming of 1.5°C. Rapporten beskriver skillnaderna mellan 2 respektive 1.5 graders global uppvärmning i termer av bl.a. antal miljoner km^2 där ekosystem ändras från en typ till en annan, och hundratals miljoner människor fler eller färre på flykt. Samma expertpanel menar att vi med dagens (brist på) åtgärder med stor sannolikhet riskerar att missa även det värre av dessa två alternativ, dvs tvågradersmålet.

Samma höst släpptes även rapporten Exponential Climate Action Roadmap, i vilken författarna skriver att teknik och kunskap redan finns för att kunna halvera växthusgasutsläppen till år 2030, som tvågradersmålet kräver. Det som saknas, menar författarna, är viljan och kraften att implementera dessa tekniker och agera på kunskapen.

Mot den bakgrunden listas ett exponentiellt ökat klimatledarskap hos såväl individer som företag och regioner som en av de viktigaste faktorerna för att klara nödvändiga utsläppsminskningar. Projektet Kraftsamla för klimatet tog spjärn i dessa båda rapporter och har sedan hösten 2018 arbetat för att öka klimatledarskapet i samhället.

Aktiviteter

Projektgruppen har samlat olika perspektiv på och bearbetat begreppet klimatledarskap genom att arrangera olika interaktiva seminarier och workshops med personer från olika delar av samhället.

Workshop med studenter
Workshop där deltagarna fick identifiera hinder och möjligheter för ett ökat klimatledarskap. Deltog gjorde klimatengagerade studenter från olika lärosäten i Sverige. 

Seminarium med paneldebatt
Seminariet inleddes med en uppdatering av hur stor vår kvarvarande s.k. kolbudget är givet att vi skall klara Parisavtalets mål. Frågorna till panelen byggde vidare på de hinder och möjligheter för ett ökat klimatledarskap som identifierats under workshopen med studenter.

Deltagare: Bred grupp näringslivsrepresentanter från olika branscher, politiska aktörer och studenter. 

Workshop under IVA Väst jubileumsseminarium
Workshop där deltagarna fick arbeta fram förslag på klimatledarskaps-initiativ för civilsamhälle, offentlig och privat sektor. Deltog gjorde en blandning av studenter, kåraktiva, professorer, näringsliv, etc.

Almedalen
Photo-booth kampanj för att sprida och öka klimatledarskap under IVAs dagar i Almedalen. 80 aspirerande klimatledare förevigades med sitt klimatlöfte. 

Insikter

  1. Det finns ett behov av klimatledarskap
  2. Ett riktigt klimatledarskap ska både direkt och indirekt generera utsläppsminskningar 
  3. Alla måste gå före - samtidigt

Uppmaningar:

  • När du minglar, fråga vad personen gör i sin arbetsroll för att öka sitt klimatledarskap.
  • Ta stöd i vetenskapen för att ta egna aktiva beslut i ditt klimatledarskap.
  • Vänta inte på en “perfekt” lösning för dig eller din organisation, hantera din klimatpåverkan som man hanterar en svårt sjuk patient där ingen perfekt medicin ännu finns - behandla med alla kända medel.

Om IVAs Studentråd

Studentrådet är ett forum för samhällsengagerade studenter som vill möta likasinnade och forma morgondagens samhälle. Det är en plats för att testa idéer, träna färdigheter och bygga nätverk för studenter som vill vara delaktiga i att forma Sveriges - och världens - framtid. Studentrådet bidrar med ett viktigt student- och doktorandperspektiv till många delar av IVAs verksamhet.

Läs mer om IVAs Studentråd