IVA-rapport: Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning

Vattenbalanser, vatten flöden och användning av vatten förändras kontinuerligt. I framtiden drivs utvecklingen på av förändringar av klimatet, inom jordbruket och industrin samt städernas tillväxt.
hållbart-vatten-rapport3-1200px.jpg

I denna rapport, som är en av fyra i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning, står olika aspekter av kretslopp och förvaltningen i centrum.

Läs online

Ladda ner

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53